Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
CERTYFIKAT- podpis elektroniczny

Dla zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji i ochronę danych przesyłanych drogą elektroniczną wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie - Certyfikat e-maile lub inaczej podpis elektroniczny.

Korespondencja zabezpieczona certyfikatem to m.in :

  • Zielona faktura
  • e-mail windykacyjny
  • potwierdzenia aktywacji usług na adres @  

Certyfikat zapewnia autentyczność pochodzenia wiadomości i potwierdza tożsamość nadawcy. Cyfrowy odcisk (jeden z elementów certyfikatu) potwierdza, że e-mail został wysłany, a treść korespondencji nie została w żaden sposób zmieniona od momentu złożenia pod nią podpisu.

Przeznaczony jest do podpisywania i szyfrowania korespondencji elektronicznej (listów e-mail) oraz plików.

Jest dołączony do korespondencji w formie załącznika w programie pocztowym lub możliwy do sprawdzenia we właściwościach e-mail.

Korespondencja wysyłana m.in. z adresów e-mail takich jak: e@fakturaplus.pl - Zielona faktura, windykacja@plus.pl - korespondencja windykacyjna, no-replay@plus.pl, eme@plus.pl

będzie podpisana cyfrowym podpisem.*


*Funkcjonalność zabezpieczenia korespondencji certyfikatem może być ograniczona w niektórych modelach aparatów.

 

Sprawdzenie podpisu cyfrowego w poniżej wymienionych programach pocztowych

Microsoft Outlook
Po otwarciu wiadomości w górnym pasku wybrać kolejno opcje:
Plik > Właściwości > Zabezpieczenia lub kliknąć w ikonę certyfikatu znajdującą się w nagłówku wiadomości >i wybraniu przycisku > Edytuj następujące pozycje.

W zakładce „ogólne” " - do czego przeznaczony jest certyfikat,  przez kogo został wystawiony oraz termin jego ważności.


W „Szczegółach” weryfikujemy odcisk palca


W „Ścieżka certyfikacji” > weryfikujemy poprawność certyfikatu.

Poprzez załącznik smime.p7s w przypadku portali pocztowych lub programów pocztowych o ograniczonych funkcjonalnościach. Aby sprawdzić poprawność certyfikatu należy otworzyć załącznik smime.p7s

 i sprawdzić zawarte w nim informacje na temat wystawcy i odbiorcy Certyfikatu oraz w zakładce „Edytuj zaufane” porównać je z powyższymi opisami.

Informacje sprawdzisz w "szczegółach":

Microsoft Outlook Express
Po otwarciu wiadomości w górnym pasku wybrać kolejno opcje:
Plik (ang. File) > Właściwości (Properties) > Zabezpieczenia (Security) > Certyfikaty (View certyficates…)
lub kliknąć w ikonę certyfikatu znajdującą się w nagłówku wiadomości i wybraniu przycisku Signing Certificate. Weryfikujemy dane jak powyżej.

Niezależnie od rodzaju używanego programu pocztowego w zakładce prezentującej dane na temat certyfikatu strony powinny być zawarte informacje na temat wystawcy i odbiorcy certyfikatu.

Korespondencja Plusa jest zabezpieczona Certyfikatem wystawionym dla: plus.pl

Wystawionym przez: Certum Level  IV CA

Hierarchia certyfikatu:
Certum
Certum Level IV CA
plus.pl

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł