O ile każde zasilenia konta dla numeru Mix przedłuża jego ważność?

Jest to uzależnione od tego czy zrealizowałeś już wszystkie obowiązkowe zasilenia wynikające z umowy czy też nie.
 

Przed zrealizowaniem wszystkich obowiązkowych zasileń wynikających z umowy

 • Każde zasilenie Kwotą minimalną lub wyższą przedłuża ważność konta o 30 dni.
 • Nie zasilaj konta Kwotą minimalną rzadziej niż raz na 30 dni. Rzadsze zasilenia powodują, że okres ważności dla usług wychodzących wygaśnie - co oznacza, że nie będziesz mógł wykonywać rozmów wychodzących (z wyjątkiem numeru zasilającego 5555 oraz numeru alarmowego 112).
 • Pamiętaj, że zasilenie konta Kwotą stanowiącą wielokrotność Kwoty minimalnej nie jest traktowane, jako kilka odrębnych zasileń tylko, jako jedno doładowanie kontraktowe, natomiast pozostała kwota nie stanowi doładowania pozakontraktowego;
 • Suma poszczególnych zasileń (np.3x10 zł) nie stanowi Kwoty minimalnej (np.30 zł) i nie pomniejsza Obowiązkowej liczby Zasileń.
 • Czas oznaczony Umowy oraz Obowiązkową liczbę zasileń do wykonania możesz sprawdzić wysyłając SMS o treści PZ na numer 2585, opłata za SMS - 0,29 zł.

WAŻNE

Po upływie 30 dni od zakończenia okresu ważności dla usług wychodzących Polkomtel może zaprzestać świadczenia usług i rozwiązać umowę łącznie z wysłaniem noty karnej.

Po zrealizowaniu wszystkich obowiązkowych zasileń wynikających z umowy

 • Zasilając swoje konto kwotą minimum 5 zł w ciągu 30 dni liczonych od dnia upływu okresu ważności dla usług wychodzących, wynikającego z zasileń wykonanych w ramach Umowy, Twój numer zostanie automatycznie przeniesiony na Pokontraktowy System Zasileń.
 • Okres ważności dla usług wychodzących i przychodzących jest wydłużany w zależności od nominału zasileń.
   

Informacje o Pokontraktowym Systemie zasileń dla taryf

Mix III, Mix 4, Mix 4 duo, Mix V, Mix 20, Mix 6, Mix 7, Plush Mix, Ja+ Mix oraz Mix X są dostępne w cenniku każdej taryfy dostępnym na stronie www.plus.pl/regulaminy-i-cenniki

Kwota zasilenia 5 zł - 9 zł 10 zł -19 zł 20 zł - 29 zł 30 zł - 49 z 50 zł - 99 zł 100 zł -149 zł 150 zł
Telekarta Plus 5 zł 10 zł 20 zł 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł 150 zł
Okres ważności dla usług wychodzących 2 dni 7 dni 14 dni 30 dni 90 dni 180 dni 180 dni
Okres ważności dla usług przychodzących


365 dni dla taryf Mix 20, Mix 6, Mix 7, Plush Mix, Ja+ Mix, Mix X

30 dni dla taryf Mix III, Mix 4, Mix 4 duo, Mix V

Termin ważności swojego konta możesz sprawdzić

 • Krótkim Kodem - wprowadź do telefonu kod *100#  i naciśnij "zadzwoń".
 • Poprzez serwis iPlus na stronie www.iplus.pl lub w aplikacji mobilnej iPlus.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł