Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Dlaczego na umowie nie został uwzględniony rabat z programu SmartDOM?
  • Kwota abonamentu podana na umowie o świadczeniu usług telekomunikacyjnych nie uwzględnia rabatów wynikających z programu smartDOM.
  • Rabat jest przyznawany po spełnieniu warunków określonych w regulaminie programu.
  • Weryfikacja warunków uprawniających do przyznania rabatów będzie dokonywana odrębnie dla każdego okresu rozliczeniowego.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł