Inne
< Usługi i pakiety
Plus Abonament
Plus Firma
Plus Internet
Plus Mix
Plus na Kartę
Jak dzwonić na numery alarmowe?

Jak dzwonić na numery alarmowe?

Numery alarmowe:

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego (wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy)

999 - Pogotowie ratunkowe - dysponent zespołów ratownictwa medycznego

998 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

997 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

996 - Centrum Antyterrorystyczne - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

995 - Child Alert - Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji

994 - Pogotowie wodociągów

993 - Pogotowie ciepłowni

992 - Pogotowie gazowni

991 - Pogotowie elektrowni

989 - Infolinia centralnej e-Rejestracji Ministerstwa Zdrowia

987 - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

986 - Straż miejska

985 - Ratownictwo morskie i górskie

984 - Pogotowie rzeczne

 

Numery ratunkowe nad wodą i w górach:

601 100 100 - Numer ratunkowy nad wodą (służby ratownicze WOPR i MOPR)

601 100 300 - Numer ratunkowy w górach (służby ratownicze GOPR i TOPR)

 

Numery zharmonizowanych usług o walorze społecznym:

116000 - Numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych)

116111 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

116123 - Telefon wsparcia emocjonalnego (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

 

Jaki jest koszt takiego połączenia?

Połączenia z wymienionymi numerami alarmowymi są bezpłatne. Połączenia te nie są uwzględniane w bilingu połączeń.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł