Plus Internet
< Usługi i pakiety
Plus Abonament
Plus Firma
Plus Mix
Plus na Kartę
Inne
Ochrona Tożsamości

Jeśli posiadasz dostęp do Ochrony Internetu, masz możliwość skorzystania z aplikacji OCHRONA TOŻSAMOŚCI.

Dzięki funkcjonalności przejmujesz kontrolę nad swoimi hasłami i powstrzymujesz kradzież tożsamości dzięki następującym funkcjom:

  1. MONITOROWANIE TOŻSAMOŚCI - Zarejestruj adresy e-mail, których używasz do logowania się do usług online, a dzięki kombinacji Dark Web Monitoring i ludzkiej inteligencji wykryjemy, czy Twoje dane osobowe zostały ujawnione w wyniku naruszenia danych.
  2. WYKRYWANIE NARUSZENIA DANYCH - Jeśli wśród ujawnionych danych znajdują się Twoje dane osobowe, takie jak hasło, imię i nazwisko, adres, data urodzenia lub PESEL, dowiesz się o tym jako pierwszy.
  3. PROSTE WSKAZÓWKI - Jeśli Twoje dane zostaną ujawnione, doradzimy Ci, jak zminimalizować szkody, jakie naruszenia danych mogą wyrządzić na Twoich kontach i tożsamości.
  4. ZAPOBIEGANIE KRADZIEŻOM TOŻSAMOŚCI - Korzystając z najłatwiejszego menedżera haseł i monitorowania pod kątem wycieków danych, możesz zapobiec przekształcaniu się naruszeń danych w kradzież tożsamości.
  5. OCHRONA HASŁA W SKARBCU - Wprowadź bezpiecznie swoje hasła i inne dane osobowe w najprostszym na świecie menedżerze haseł. Uzyskaj do nich dostęp ze wszystkich swoich urządzeń.

Licencje

Konto w F-Secure przechowuje informacje o tym ile licencji posiadasz. W przypadku połączonego rozwiązania Ochrony Internetu i Ochrony Tożsamości są to informacje:

  1. 3 licencje na Ochronę Internetu - Chroni system komputerowy użytkownika przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci (m.in. wirusy, spam, malware), umożliwiającego zablokowanie nieodpowiednich treści dla nieletnich w Internecie, wymagana instalacja aplikacji na użytkowanym przez niego urządzeniu typu komputer, tablet, smartfon.
  2. 3 licencje na Ochronę Tożsamości - Umożliwia przechowywanie przez użytkownika w urządzeniu jego indywidualnych danych typu (nazwa, hasło, adres internetowy, informacje dodatkowe), wymagana instalacja na użytkowanym przez niego urządzeniu typu komputer, tablet, smartfon.
  3. 2 adresy e-mailMożliwość monitorowania do 2 zarejestrowanych adresów e-mail, które będą podlegały sprawdzaniu czy w znanych atakach nie zostały ujawnione prywatne dane powiązane z zarejestrowanymi adresami e-mail, wymaga rejestracji w aktywnym programie „Ochrona Tożsamości” na urządzeniu typu smartfon.

Aktywacja

Wysyłając SMS pod nr 80088 – dla Klientów abonamentowych o treści: CHRON TOZSAMOSC.
Po włączeniu otrzymasz dwa e-maile informujące o włączeniu Ochrony Internetu oraz Ochrony Tożsamości. Zalecane jest logowanie przy użyciu numeru telefonu.
 

Opłaty

W ramach testowania, za okres trwający od dnia pierwszej aktywacji usługi do dnia zakończenia pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego za usługę nie zostanie pobrana opłata. O zbliżającym się końcu okresu próbnego, zostaniesz poinformowany poprzez SMS.
Jeśli nie zlecisz dezaktywacji usługi przed końcem okresu próbnego, za kolejny okres rozliczeniowy zostanie doliczona do faktury opłata stała 10 zł z VAT.


Dezaktywacja

Wysyłając SMS na nr 80088 o treści NIE CHRON TOZSAMOSCI
Po wyłączeniu otrzymasz potwierdzenie SMS.
W przypadku dezaktywacji usługi będzie ona aktywna do końca okresu rozliczeniowego w którym nastąpiła dezaktywacja.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł
Artykuł powiązany