Inne
< Usługi i pakiety
Plus Abonament
Plus Firma
Plus Internet
Plus Mix
Plus na Kartę
Połączenie konferencyjne

Co zyskujesz dzięki tej usłudze?

Dzięki połączeniu konferencyjnemu możesz prowadzić rozmowę telefoniczną nawet z pięcioma rozmówcami jednocześnie.

Ile kosztuje?

 1. Włączenie/wyłączenie jest bezpłatne.posiadasz pakiety minut w ramach taryfy, połączenia będą pomniejszały minuty z pakietów.
  Jeśli podsiadasz inne pakiety wynikające z promocji, szczegóły dotyczące ich wykorzystania są zawarte w regulaminie promocji, w której podpisałeś umowę.
 2. Opłata miesięczna zależna jest od taryfy, którą posiadasz i jest podana w cenniku Twojej taryfy:
  - dla taryf indywidualnych - bezpłatnie,
  - dla taryf biznesowych - bezpłatnie,
  - w taryfach archiwalnych  - opłata miesięczna za usługę 9,23 z VAT.
 3. Opłata za minutę połączenia (niezależnie od liczby osób, z którymi prowadzisz rozmowę) zgodnie z cennikiem Twojej taryfy.
  Jeżeli
  posiadasz pakiety minut w ramach taryfy, połączenia będą pomniejszały minuty z pakietów. Jeśli podsiadasz inne pakiety wynikające z promocji, szczegóły dotyczące ich wykorzystania są zawarte w regulaminie promocji, w której podpisałeś umowę.

Jak włączyć?

W wszystkich obecnych taryfach usługa jest włączona na stałe i nie masz możliwości wyłączenia jej (w iPlus przy usłudze brak opcji "Zmień").

Obsługa

Aby uruchomić funkcję Telekonferencja, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybrać numer pierwszego rozmówcy i po uzyskaniu połączenia wstrzymać je na chwilę naciskając 2 i klawisz inicjujący połączenie np. "zielona słuchawka".
 2. Wybrać numer drugiego rozmówcy i po uzyskaniu połączenia nacisnąć 3 i klawisz inicjujący połączenie, co spowoduje rozpoczęcie rozmowy konferencyjnej.
 3. Aby połączyć się z następnymi rozmówcami, ponownie powinieneś wstrzymać na chwilę rozmowę naciskając 2 i klawisz inicjujący połączenie. Każdego nowego rozmówcę możesz włączyć do rozmowy konferencyjnej, powtarzając 2. i 3. krok instrukcji.
 4. Jeżeli chcesz rozłączyć jednego z rozmówców, należy nacisnąć klawisz 1, tj. kolejność, w jakiej dana osoba została włączona do rozmowy, a następnie klawisz inicjujący połączenie. Aby zakończyć rozmowę konferencyjną ze wszystkimi jej uczestnikami wystarczy nacisnąć klawisz kończący połączenie.

Odpowiednie opcje zawarte w menu Twojego telefonu pozwalają w czasie trwania rozmowy telekonferencyjnej na przekazywanie określonych informacji tylko jednemu z uczestników. Następnie możesz powrócić do rozmowy ze wszystkimi rozmówcami.
Nie wszystkie aparaty komórkowe posiadają takie funkcje. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi Telekonferencja prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi telefonu.
 

WAŻNE

 1. Z usługi możesz skorzystać, jeżeli posiadasz telefon na abonament. Usługa nie działa w Plus Mix i Plus na Kartę.
 2. Z usługi będziesz mógł korzystać tylko wtedy, gdy masz włączoną usługę "Zawieszanie połączeń" oraz "Połączenie oczekujące".
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł