Nielimitowany Internet LTE

Usługa umożliwia nielimitowany dostęp do transmisji danych w technologii LTE na terenie kraju z maksymalną prędkością pobierania danych wynoszącą 512 kbit’s po przekroczeniu limitu transmisji danych wynikającego z wielkości posiadanego przez Ciebie pakietu danych GB zaszytego w Twoim planie cenowym.

Dla kogo?

Jeśli korzystasz z taryfy LTE i promocyjnych planów cenowych sLTE, JA+.

Jak włączyć?

Jeśli nie masz aktywnej usługi po podpisaniu umowy (zgodnie z regulaminem promocji, w której podpisałeś umowę), możesz ją włączyć
 

  1. Poprzez serwis iPlus dostępny pod adresem www.iplus.pl lub
  2. SMS-em na bezpłatny numer 2601 o treści AKT NL10.

Jak wyłączyć?

  1. Poprzez serwis iPlus dostępny pod adresem www.iplus.pl lub
  2. SMS-em na bezpłatny numer 2601 o treści DEAKT NL10.

Aktywacja/dezaktywacja odbywa się po północy w dniu, w którym przyjęto zlecenie. Opata miesięczna będzie naliczona proporcjonalnie do liczby dni korzystania z usługi. Jeśli dezaktywacja nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, opłata za usługę naliczona na fakturze proporcjonalnie zostanie zwrócona w kolejnym rachunku.

Opłata

10 zł z VAT miesięcznie.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł