PlusAbonament
< Usługi i pakiety
Plus Firma
Plus Internet
Plus Mix
Plus na Kartę
Inne
Pakiety internetowe dla ofert Plus Abonament

W ramach pakietu otrzymujesz dostęp do Internetu przez połączenia z APN: Internet (Internet), Plus. Pakiet nie obejmuje transmisji danych w ramach usługi: MMS, która rozliczana jest zgodnie z cennikiem Twojej taryfy.

WAŻNE

Pakiety obowiązują dla taryf, w których nie ma aktywnego Pakietu internetowego Non Stop (tj. pakietu, po wykorzystaniu którego następuje spowolnienie transmisji danych). Aktualnie obowiązujące taryfy zawierają Pakiety Non Stop, także poniższe pakiety nie będą ich dotyczyły.

Jeśli korzystasz z taryfy OMG i LTE, w której minuty z abonamentu wymienne są na SMS/GB i nie masz na numerze aktywnego innego pakietu internetowego typu Non Stop, możesz skorzystać z poniższych pakietów.

Jak włączyć / wyłączyć?

 1. W serwisie iPlus pod adresem www.iplus.pl.
 2. W punkcie Plusa (listę punktów znajdziesz na www.plus.pl/znajdz-salon).
 3. Bezpłatnym SMS-em pod numer 2601 o treści jak niżej w tabeli.
Pakiet Cena za włączenie z VAT Włączenie Wyłączenie Cena za wyłączenie z VAT
300 MB 7 zł AKT300 DEAKT300 2 zł
500 MB 9 zł AKT500 DEAKT500 2 zł
1 GB 15 zł AKT1 DEAKT1 5 zł
3 GB 25 zł AKT3 DEAKT3 10 zł

Dodatkowe informacje

 1. Pakiet będzie odnawiał się co miesiąc, dopóki z niego nie zrezygnujesz.
 2. W danym momencie na numerze może być aktywny tylko jeden pakiet internetowy Non Stop.
 3. Niewykorzystane jednostki w ramach pakietu internetowego przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie.
 4. Po przekroczeniu liczby MB lub GB dostępnej w pakiecie, prędkość Internetu spadnie, a Ty nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów.

Jeśli korzystasz z pozostałych taryf archiwalnych możesz skorzystać z poniższych pakietów.

Jak włączyć / wyłączyć?

 1. W serwisie iPlus.
 2. W punkcie Plusa.
 3. Bezpłatnym SMS-em pod numer 2601 o treści jak w tabeli
Pakiet Cena za włączenie z VAT Włączenie Wyłączenie Cena za wyłączenie z VAT
100 MB 7 zł AKT 7 DEAKT 7 2 zł
150 MB 9 zł AKT 9 DEAKT 9 2 zł
500 MB 15 ZŁ AKT 15 DEAKT 15 5 zł
1,5 GB 30 zł AKT 30 DEAKT 30 10 zł
7 GB 75 zł AKT 75 DEAKT 75 10 zł

Dodatkowe informacje

 1. W danym momencie na numerze może być aktywny tylko jeden pakiet typu Non Stop.
 2. Jeśli włączysz pakiet w trakcie okresu rozliczeniowego, to będziesz korzystać z pełnego limitu transmisji, natomiast opłata będzie proporcjonalna w stosunku do końca okresu rozliczeniowego.
 3. Jeśli dezaktywacja nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, to opłata za pakiet jest wyliczana proporcjonalnie w stosunku do końca tego cyklu rozliczeniowego.
 4. Niewykorzystane jednostki nie  kumulują się i nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 5. Z pakietu Non Stop można korzystać wyłącznie na terenie Polski.
 6. Jeśli chcesz sprawdzić jaką ilość danych w danym okresie rozliczeniowym już wykorzystałeś, wyślij bezpłatnego SMS o treści U pod numer 2580.
 7. Po dezaktywacji Pakietu, transmisja rozliczana jest zgodnie z cennikiem Twojej taryfy lub regulaminem promocji, w której podpisałeś umowę.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł
© 2021 Polkomtel Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. LTE™ to zastrzeżony znak towarowy należący do ETSI.