Swojaki - co to jest? (Plus Abonament)

Swojaki jest to usługa cennikowa, dzięki której będziesz mieć tańsze połączenia lub połączenia i SMS-y do wybranych przez Ciebie numerów w sieci Plus lub/i w sieci stacjonarnej. Usługa dostępna jest w taryfach: OMG, Do Usług/bis, Rozmownych, Syberyjskich, Kubali, Godziny. Liczba numerów oraz cena połączenia/SMS z tymi numerami zależne są od Twojej taryfy.

WAŻNE

Regulamin promocji, w której podpisałeś umowę określa dostępne dla Ciebie benefity (usługi/pakiety promocyjne) i ich sposób rozliczenia. Jeśli zatem posiadasz usługę opartą na wybranych numerach Swojaki, połączenia na te numery rozliczane będą/są zgodnie z regulaminem Twojej promocji.

Jak włączyć/wyłączyć numer w usłudze Swojaki:

  1. Poprzez serwis iPlus pod adresem www.iplus.pl. Zakładka Usługi > pozycja Swojaki > Zmień.
  2. Udaj się do najbliższego punktu Plusa.
  3. Wyślij SMS-a na numer 2601 o treści jak niżej:

Dodanie: dodajS 601123456 (gdzie 601123456 to numer, który ma być dodany, jako Swojak).

Usunięcie: kasujS 601123456 (gdzie 601123456 to numer, który ma być usunięty).

Po dezaktywacji numeru w usłudze, połączenia/SMS na ten numer będą rozliczane zgodnie z cennikiem Twojej taryfy dostępnym pod adresem www.plus.pl/regulaminy-i-cenniki.

Aby zmienić lub sprawdzić numer/ry Swojaki:

  1. Aby zmienić wyślij SMS na numer 2601 o treści: zmienS 601xxxxxx 601xxxxxx (w komendzie podajesz nowe numery - listę, a wszystkie istniejące są automatycznie usuwane).
  2. W celu sprawdzenia listy numerów, wyślij bezpłatnego SMS-a na numer 2601 o treści listaS.
  3. Poprzez serwis iPlus. Zaloguj się na www.iplus.pl > wybierz Usługi > Swojaki > Zmień. Na następnej stronie możesz sprawdzić listę numerów Swojaki. Jeżeli chcesz ją zmienić, wybierz Edytuj listę.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł