Pakiety SMS w taryfach Do Usług dla Firm, Do Usług dla Firm bis, Rozmowne dla Firm

Dzięki pakietom możesz wysyłać tańsze SMS-y. W ramach promocji możesz skorzystać z następujących wariantów:

 • Pakietu 250 SMS-ów miesięcznie do wszystkich krajowych sieci.
 • Pakietu 500 SMS-ów miesięcznie do sieci Plus.

Oferta ta dostępna jest dla taryfDo Usług dla Firm, Do Usług dla Firm bis, Rozmowne dla Firm

Ile kosztuje?

 • Pakiet 250 SMS-ów do wszystkich krajowych sieci - 10 zł z VAT miesięcznie.
 • Pakiet 500 SMS-ów do sieci Plus - 5 zł z VAT miesięcznie.
 • Aktywacja/dezaktywacja - bezpłatna.

Jak włączyć pakiet?

 • W serwisie iPlus
 • Skieruj się do najbliższego punktu Plusa.
 • Przez SMS pod bezpłatny numer 2601
 • Pakiet 250 SMS do wszystkich:  AKT  250S
 • Pakiet 500 SMS w Plusie:  AKT 500S

Jak wyłączyć pakiet?

 • W serwisie iPlus
 • Skieruj się do najbliższego punktu Plusa
 • Przez SMS pod bezpłatny numer 2601
 • Pakiet 250 SMS do wszystkich:  DEAKT  250S
 • Pakiet 500 SMS w Plusie:  DEAKT  500S

Dodatkowe informacje

 1. Aktywne pakiety SMS będą dostępne w każdym okresie rozliczeniowym, do momentu ich dezaktywacji.
 2. Pakiety aktywowane są następnego dnia po przyjęciu zlecenia włączenia ich. Dezaktywacja następuje z końcem okresu rozliczeniowego, w którym została wydana taka dyspozycja.
 3. Jeżeli aktywujesz pakiet w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, liczba SMS-ów oraz opłata miesięczna będą proporcjonalne w stosunku do liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego.
 4. SMS-y, których nie wykorzystasz w danym okresie rozliczeniowym, przepadną.
 5. W jednym okresie rozliczeniowym możesz mieć jednocześnie aktywne maksymalnie 1 Pakiet 250 SMS do wszystkich, maksymalnie 5 Pakietów 500 SMS w Plusie.
 6. Jeśli jednocześnie masz aktywny zarówno Pakiet 250 SMS do wszystkich jak i Pakiet 500 SMS w Plusie, to wiadomości wysyłane do sieci Plus będą w pierwszej kolejności pomniejszać Pakiet 500 SMS w Plusie.

 

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł