Usługa Kontakt Plus

Kontakt Plus to usługa dzięki, której możesz uzyskać tańsze połączenia i SMSy z maksymalnie 30 wybranymi numerami w sieci Plus lub w krajowych sieciach stacjonarnych.
Z usługi możesz skorzystać, jeśli posiadasz taryfę: Elastyczną, Taniorozmowną, Do Usług dla Firm / Do Usług dla Firm Bis.

Ile kosztuje? 

Aktywacja usługi / zmiana listy numerów

1,23 zł z VAT

Opłata miesięczna za jeden numer

1,23 zł z VAT

Minuta połączenia z numerem z Kontakt Plus

0,12 zł z VAT

Dezaktywacja usługi

bezpłatna

Jak włączyć/wyłączyć?

  • Aktywacja/dezaktywacja Kontakt Plus wiąże się z dodaniem / usunięciem numerów w usłudze.
  • Zaloguj się do serwisu iPlus pod adresem www.iplus.pl, wybierz Usługi > Kontakt Plus i Zmień.
  • Na następnej stronie w zakładce Lista Twoich numerów Kontakt Plus, naciśnij Edytuj listę i wybierz Dodaję do listy. W ten sposób możesz dodać, zmienić, wykasować numery w usłudze.
  • Numery zostaną dodane / zmienione / usunięte po północy.

Dodatkowe informacje

  • Połączenia w ramach usługi Kontakt Plus nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament i opłaty za nie naliczane są oddzielnie.
  • W Kontakt Plus nie możesz aktywować oddzielnych numerów na tańsze połączenia, a innych na tańsze SMS-y.
  • Obniżona opłata w usłudze nie dotyczy SMS-ów wysyłanych na numery stacjonarne.
  • Po dezaktywacji numeru w usłudze, połączenia/SMS na ten numer rozliczane są zgodnie z cennikiem Twojej taryfy dostępnym pod adresem www.plus.pl/regulaminy-i-cenniki.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł