Internet Mobilny - Extra limit i Deklarowany limit wydatków

Co to jest Deklarowany limit wydatków?

  1. W momencie podpisywania umowy musisz określić czy po wykorzystaniu pakietu dziennego chcesz, by nastąpiła blokada transmisji danych (Deklarowany limit wydatków ustalasz na 0 zł), czy jednak chcesz dalej korzystać z Internetu – wówczas ustalasz jeden z dostępnych wariantów Deklarowanego limitu wydatków (do wyboru: 10, 25, 50, 100 zł z VAT).
  2. Po zadeklarowaniu limitu wydatków następuje naliczanie 0,02 zł z VAT za każdy przetransmitowany 1 MB - w ramach ustawionego limitu, aż do jego wyczerpania. Potem następuje blokada transmisji danych. Dajemy Ci pełną kontrolę i pewność, że nie zapłacisz więcej niż zamierzasz.
  3. Deklaracja limitu wydatków jest bezpłatna. Opłaty naliczane są dopiero po przekroczeniu i tylko do wysokości ustawionego limitu.
  4. Opłaty naliczane są tylko za faktyczne zużycie, czyli jeśli zadeklarowałeś limit na np. 10 zł i przetransmitowałeś dane za 6 zł, to na fakturze zostanie doliczona do abonamentu kwota 6 zł z VAT.
  5. Limit wydatków deklarujesz podczas podpisywania umowy. Możesz go jednak zmienić na dowolną wartość z obowiązującego zakresu w dowolnym momencie trwania umowy. Limit jest zmieniany od pierwszego dnia nowego . W celu zmiany Deklarowanego limitu wydatków skontaktuj się z Konsultantem Działu Obsługi Klienta.

 

Co to jest Extra limit (dodatkowy, jednorazowy limit kwotowy)?

  1. W sytuacji, kiedy wyczerpiesz Deklarowany limit kwotowy lub wyczerpiesz  (w przypadku wyboru Deklarowanego limitu kwotowego na 0 zł) i nastąpi blokada transmisji danych, możesz przywrócić możliwość korzystania z dalszej transmisji poprzez ustawienie Extra limitu, czyli dodatkowego limitu kwotowego. Jest on dostępny w wariantach: 10, 25, 50, 100 zł z VAT.
  2. Po ustaleniu Extra limitu również następuje rozliczanie opłat w ramach wybranego limitu –  0,02 zł z VAT za 1 MB.
  3. Po wykorzystaniu Extra limitu następuje blokada transmisji danych.
  4. Ustawienie Extra limitu jest bezpłatne. Opłaty naliczane są dopiero w momencie rozpoczęcia transmisji, w ramach tego limitu i tylko do wysokości tego limitu.
  5. Extra limit nie jest cykliczny, jest jednorazowy - trzeba go ustawiać za każdym razem, kiedy wyczerpiesz  (w przypadku ustawienia limitu kwotowego zadeklarowanego na 0 zł) lub kiedy wyczerpie się zadeklarowany limit wydatków (10, 25, 50, 100 zł z VAT) albo kiedy wyczerpiesz Extra limit - w celu ustalenia nowego limitu dodatkowego, wyślij bezpłatnego SMS- na numer 2601:
Jeśli chcesz zwiększyć swój limit o: Ta kwota wystarczy na przetransmitowanie do: Treść SMS aktywującego limit:

10

500 MB, czyli około 0,5 GB zwieksz o 10 zl

25

1250 MB, czyli około 1,2 GB

zwieksz o 25 zl

50

2500 MB, czyli około 2,4 GB zwieksz o 50 zl

100

5000 MB, czyli około 4,9 GB

zwieksz o 100 zl

Extra limit możesz ustawiać wielokrotnie, w zależności od potrzeb.

Extra limit jest ważny do końca okresu rozliczeniowego. Płacisz za wykorzystaną część. Nie możesz z niego korzystać w kolejnym cyklu rozliczeniowym.

 

Kiedy możesz skorzystać z Extra limitu oraz Deklarowanego limitu wydatków?

Gdy posiadasz jedną z taryf Internet Mobilny.

Regulamin promocji "Extra limit".
Regulamin promocji "Deklarowany limit wydatków".

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł