Plus Mix
< Usługi i pakiety
Plus Abonament
Plus Firma
Plus Internet
Plus na Kartę
Inne
Dodatkowe Pakiety Minut i SMS dla taryfy Ja + Mix

Jeśli posiadasz numer w ofercie Mix z taryfą Ja + Mix możesz włączyć dodatkowy płatny pakiet:

 • Mix Rozmowy bez limitu do wszystkich krajowych sieci komórkowych w cenie 35 zł z VAT na 30 dni.
 • Mix SMS bez limitu do wszystkich krajowych sieci komórkowych w cenie 10 zł z VAT na 30 dni.
 • Mix Połączenia bez limitu w sieci Plus w cenie 10 zł z VAT na 30 dni.
 • Mix 300 minut do wszystkich krajowych sieci komórkowych w cenie 15 zł z VAT na 30 dni.
 • Mix 200 minut na numery stacjonarne w cenie 5 zł z VAT na 30 dni.
 • Jednorazowy pakiet 100 minut do wszystkich krajowych sieci komórkowych w cenie 5 zł z VAT.

Po upływie okresu ważności pakietu (30 dni) jest on odnawiany automatycznie jeśli Twój numer znajduje się w okresie ważności dla usług wychodzących oraz posiadasz dodatni stan konta pozwalający na pobranie opłaty za pakiet. (Automatyczne odnawianie pakietów nie dotyczy pakietu 100 minut, jest to pakiet jednorazowy).

Jak włączyć/wyłączyć?

 1. Logując się do serwisu iPlus na stronie www.iplus.pl lub
 2. Wpisując w telefonie kod zgodnie z poniższą tabelą i zatwierdzając go przyciskiem "zadzwoń".
 • Mix Rozmowy bez limitu do wszystkich krajowych sieci komórkowych - włączenie *136*11*08#, wyłączenie *136*00*08#
 • Mix SMS bez limitu do wszystkich krajowych sieci komórkowych - włączenie *136*11*01#, wyłączenie *136*00*01#
 • Mix Połączenia bez limitu w sieci Plus - włączenie *136*11*07#, wyłączenie *136*00*07#
 • Mix 300 minut do wszystkich krajowych sieci komórkowych - włączenie *121*11*01#, wyłączenie *121*00*01#
 • Mix 200 minut do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych - włączenie *121*11*02#, wyłączenie *121*00*02#
 • Jednorazowy pakiet 100 minut do wszystkich krajowych sieci komórkowych - włączenie *121*11*03#, wyłączenie *121*00*03#

Dodatkowe informacje

 • Włączenie i korzystanie z pakietu jest możliwe jeśli Twój numer jest w okresie ważności usług wychodzących.
 • Włączenie/wyłączenie pakietu następuje w przeciągu 24 godzin i jest potwierdzane SMS.
 • Pakiet nielimitowane połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych nie łączy się z pakietem Mix Połączenia bez limitu w sieci oraz Mix 300 minut do wszystkich.
 • Pakiet 100 minut nie może być włączony jeżeli masz na swoim koncie aktywne Rozmowy bez limitu do wszystkich.
 • Możesz włączyć na swoim koncie kilka pakietów 100 minut. Jeśli włączysz nowy pakiet 100 minut przed upływem okresu ważności poprzedniego pakietu, zostanie on włączony tj. rozpocznie się bieg okresu ważności tego pakietu ale korzystanie z niego będzie możliwe dopiero po wykorzystaniu bieżącego pakietu lub upływie okresu ważności tego pakietu.
 • W przypadku braku środków na odnowienie promocji, system czeka 30 dni na zasilenie konta (zawieszenie promocji) i odnowienie pakietu. Brak zapewnienia środków w ciągu 30 dni powoduje wyłączenie promocji. (Automatyczne odnawianie pakietów nie dotyczy pakietu 100 minut, jest to pakiet jednorazowy).
 • Kodem:
  *136# sprawdzisz okres ważności dla pakietów bez limitu.
  *121# sprawdzisz okres ważności dla  pozostałych pakietów z promocji.
  *136# sprawdzisz listę aktywnych promocji.
  *147# sprawdzisz posiadaną taryfę.
 • Po wyłączeniu promocji/ w okresie jej zawieszenia połączenia i SMS są rozliczane zgodnie z cennikiem Ja + Mix.
 • Pakiety nie są dostępne w roamingu.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł