Plus Mix
< Usługi i pakiety
Plus Abonament
Plus Firma
Plus Internet
Plus na Kartę
Inne
MIX X – pakiety internetowe

W ramach promocji, jeśli korzystasz z kontraktowego Pakietu Internetu możesz włączyć uzupełniający, jednorazowy pakiet Internetu, którego wielkość jest taka sama jak wielkość Twojego kontraktowego Pakietu Internetu.

W ramach Pakietu uzupełniającego możesz korzystać z dostępu do Internetu poprzez punkty dostępu (APN): internet, plus oraz wysyłać lub odbierać dane w technologii LTE, HSPA+, HSPA, 3G (UMTS), EDGE lub GPRS.

W celu skorzystania z Promocji należy:

 • Posiadać taryfę MIX X (posiadaną taryfę sprawdzisz kodem *147#).
 • Posiadać na koncie aktywny, kontraktowy Pakiet Internetu.
 • Znajdować się w okresie ważności dla Usług wychodzących (tj. w okresie, w którym możesz wykorzystać wartość konta i korzystać z usług).
 • Posiadać na koncie środki pozwalające na pobranie opłaty za włączenie pakietu dodatkowego.

Jak włączyć?

Aby włączyć Pakiet:

 • Wpisz na klawiaturze telefonu krótki kod i zatwierdź go przyciskiem „zadzwoń”.
 • Zaloguj się do serwisu iPlus na stronie www.iplus.pl

Dostępność Pakietu dodatkowego jest zależna od wielkości Twojego kontraktowego Pakietu Internetu:

Pakiet

Cena

Włączenie

0,5 GB *

15 zł

*121*11*7683#

2 GB *

15 zł

*121*11*08#

4 GB *

15 zł

*121*11*09#

6 GB *

15 zł

*121*11*10#

8 GB *

15 zł

*121*11*11#

12 GB (**bez limitu)

15 zł

*121*11*12#

* Po wykorzystaniu całego pakietu prędkość transmisji danych zwalnia do 32 kB/s
** Po wykorzystaniu 12 GB prędkość transmisji danych zwalnia do 1 Mb/s

Informacje dodatkowe

 • Włączenie promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia aktywacji.
 • Momentem włączenia promocji jest dzień i godzina otrzymania SMS-a potwierdzającego aktywację.
 • Na koncie posiadać można dowolną liczbę pakietów dodatkowych.
 • Pakiet Internetowy nie obejmuje transmisji danych w ramach usług MMS, w roamingu.
 • Po wykorzystaniu limitu jednostek dostępnych w ramach Pakietu uzupełniającego w danym Okresie Ważności Pakietu, prędkość transmisji danych zostanie ograniczona i nie będzie wyższa niż 32 kb/s, z wyłączeniem Pakietu Dodatkowe 12 GB, dla którego prędkość nie będzie wyższa niż 1 mb/s. O obniżeniu prędkości transmisji danych w ramach Pakietu zostaniesz powiadomiony przez SMS.
 • Niewykorzystany limit jednostek danych w ramach Pakietu nie jest dostępny po upływie Okresu Ważności Pakietu uzupełniającego i nie jest zwracany w jakiejkolwiek formie.
 • Pozostały limit jednostek danych dostępnych w Pakiecie oraz dzień, w którym upływa Okres Ważności Pakietu uzupełniającego można sprawdzić za pomocą krótkiego kodu: *136# zatwierdzonego przyciskiem „zadzwoń”.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł