Promocja do doładowań w taryfie Plus na Kartę Więcej do wszystkich

W ramach promocji, po wpisaniu kodu aktywującego i zasileniu konta odpowiednią kwotą możesz wykonać połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci oraz wysyłać SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych po obniżonych stawkach. Promocja jest ważna przez 30 dni (720 godzin).

Jakie warunki muszę spełniać, aby móc skorzystać z Promocji?

Należy znajdować się w okresie ważności dla usług wychodzących czyli mieć możliwość wykonywania połączeń.
Korzystać z taryfy Plus na Kartę Więcej.

Opłaty

Włączenie/ wyłączenie promocji jest bezpłatne.

W jaki sposób można włączyć / wyłączyć Promocję?

  1. W serwisie iPlus na stronie www.iplus.pl 
  2. Wpisując w telefonie krótki kod i zatwierdzając go przyciskiem "zadzwoń"
  3. Wysokość promocyjnych stawek za SMS i minutę połączenia głosowego jest uzależniona od kwoty, którą zasilisz swoje konto (patrz tabelka poniżej):

Promocyjna stawka za minutę

Promocyjna stawka za SMS

Wartość zasilenia w zł z VAT

Włączenie

Wyłączenie

0,25 zł

0,09 zł

30-49,99 zł

*136*11*07#

*136*00*07#

0,19 zł

0,06 zł

50-99,99 zł

*136*11*08#

*136*00*08#

0,09 zł

0,01 zł

100 zł i więcej

*136*11*09#

*136*00*09#

Dodatkowe informacje

  1. Aktywne promocje możesz sprawdzić za pomocą kodu *136#
  2. Włączenie/ wyłączenie promocji następuje w terminie 24 godzin od momentu otrzymania przez Polkomtel krótkiego kodu, o czym zostaniesz powiadomiony SMS.
  3. Po wyłączeniu promocji, połączenia są rozliczane zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy.
  4. Jeżeli w okresie ważności promocji ponownie zasilisz swoje konto, okres ważności promocji wydłuży się o kolejne 30 dni od chwili zakończenia ostatnio przyznanego okresu ważności promocji.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł