Promocja do doładowań w taryfie Plus na Kartę Więcej w Plusie

W ramach promocji, po wpisaniu kodu aktywującego i zasileniu konta kwotą min. 50 zł z VAT możesz wykonywać nielimitowaną liczbę połączeń głosowych oraz wysyłać nielimitowaną liczbę wiadomości tekstowych do sieci Plus.

Jakie warunki muszę spełniać, aby móc skorzystać z promocji?

  1. Pozostawać w okresie ważności dla usług wychodzących.
  2. Korzystać z taryfy Plus na Kartę Więcej.

 

W jaki sposób można włączyć / wyłączyć promocję?

  1. Wpisując w telefonie krótki kod i zatwierdzając go przyciskiem "zadzwoń":

Włączenie

*136*11*08#

Wyłączenie

*136*00*08#

Sprawdzenie statusu

*136*

Pamiętaj! Po wpisaniu kodu aktywującego promocję musisz zasilić swoje konto kwotą min. 50 zł z VAT

  2. Promocję możesz włączyć również w serwisie iPlus na stronie www.iplus.pl

 

Informacje dodatkowe

  1. Włączenie/wyłączenie promocji następuje w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Polkomtel krótkiego kodu, o czym zostaniesz powiadomiony SMS.
  2. Jeżeli w okresie ważności promocji ponownie zasilisz swoje konto kwotą 50 zł z VAT, okres ważności promocji wydłuży się o kolejne 30 dni od chwili zakończenia ostatnio przyznanego okresu ważności promocji.
  3. Jeżeli w ciągu 30 dni nie dokonasz zasilenia kwotą min 50 zł z VAT promocja zostanie wyłączona.
  4. Z Promocji możesz skorzystać od momentu aktywacji przez przez 30 dni (720 godzin).
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł