Plus na Kartę
< Usługi i pakiety
Plus Abonament
Plus Firma
Plus Internet
Plus Mix
Inne
Promocja Poleć Plusa

Jeśli jesteś użytkownikiem numeru w taryfie na kartę, możesz skorzystać z promocji, w ramach której Polecający zgłasza numer Poleconego, któremu zarekomendował usługi Plusa  - otrzymując pakiet internetowy.

Zarówno Polecającemu, jak i Poleconemu zostanie przyznany jednorazowy promocyjny pakiet 5 GB ważny 30 dni.

W celu zgłoszenia numeru Poleconego, Polecający powinien wysłać darmowy SMS na numer 80520 w treści wpisując 9-cio cyfrowy numer telefonu Poleconego.

 1. Numer Poleconego zgłoszony do promocji musi mieć maksymalny staż w sieci - 30 dni.
 2. W momencie zgłoszenia numeru Poleconego, zarówno Polecający, jak i Polecony muszą pozostawać w Okresie ważności dla usług wychodzących.
 3. Pakiet zostanie przyznany w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia.
 4. Polecający może w miesiącu otrzymać z tytułu zgłoszeń maksymalnie do 10 pakietów.
 5. Polecony może otrzymać Pakiet tylko raz w okresie trwania promocji. Pakiet zostanie przyznany przy pierwszym zgłoszeniu numeru Poleconego.

Dodatkowe informacje

 1. Możesz korzystać z Pakietu, gdy posiadasz dodatnią wartość swojego konta (min. 1 grosz) i jednocześnie znajdujesz się w Okresie ważności dla usług wychodzących.
 2. Pozostały limit jednostek danych dostępnych w pakiecie oraz dzień, w którym upływa okres ważności można sprawdzić za pomocą krótkiego kodu: *121# i wybraniu opcji „zadzwoń.
 3. Ilość danych w Pakiecie obejmuje łącznie zarówno dane odbierane, jak i wysyłane.
 4. Transmisja danych w ramach Pakietu rozliczana jest w czasie rzeczywistym, rozdzielnie dla danych wysyłanych i odbieranych, zgodnie z cennikiem taryfy, z której korzystasz.
 5. Pakiety internetowe łączą się ze sobą. (W pierwszej kolejności wykorzystywane są jednostki z pakietu, który został przyznany wcześniej).
 6. Pakiet nie może być wykorzystany w roamingu międzynarodowym.
 7. Pakiet nie obejmuje transmisji danych w ramach usługi MMS.
 8. Niewykorzystany limit danych z pakietu nie jest dostępny po upływie okresu ważności,
 9. Zostaniesz poinformowany o obniżeniu prędkości transmisji danych za pomocą SMS.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł