Rozmowy, SMS-y za 0 zł w Plusie w taryfie Plus na Kartę Więcej w Plusie

Jeśli korzystasz z taryfy Plus na Kartę Więcej w Plusie masz możliwość wyboru jednej z dwóch promocji: „Rozmowy za 0 zł w Plusie” lub „SMS-y za 0 zł w Plusie" dzięki którym wykonywanie połączeń, SMS-ów do wszystkich w Plusie jest możliwe nawet, gdy saldo konta spadnie do 0 zł.

Czas obowiązywania promocji?

Promocje obowiązują od 20.11.2013 r. do odwołania.

Opłaty?

Jednorazowa opłata za aktywację promocji wynosi 3 zł z VAT.

Jak włączyć?

 1. W serwisie iPlus na stronie www.iplus.pl
 2. Wpisz w telefonie krótki kod i potwierdź go przyciskiem "zadzwoń"

- Rozmowy za 0 zł w Plusie *136*11*31# 
- SMS-y za 0 zł w Plusie  *136*11*30#

Jak wyłączyć?

 1. W serwisie iPlus na stronie www.iplus.pl
 2. Wpisz w telefonie krótki kod i potwierdź go przyciskiem "zadzwoń"

- Rozmowy za 0 zł w Plusie *136*00*31# 
- SMS-y za 0 zł w Plusie *136*00*30#

Dodatkowe informacje

 1. Aktywacja następuje w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia włączenia usługi i jest potwierdzana SMS.
 2. Usługa jest aktywna bezterminowo do czasu wyłączenia.
 3. Status aktywnej usługi można sprawdzić kodem *136#.
 4. Usługa ma najwyższy priorytet.
 5. Jednocześnie na koncie można mieć tylko jedną z ww. promocji.
 6. Z usługi można korzystać nawet gdy saldo konta spadnie do 0zł, warunkiem korzystania niezależnie od salda konta jest utrzymanie konta w okresie ważności na połączenia wychodzące.
 7. W przypadku zmiany taryfy na inną niż Plus na Kartę Więcej w Plusie usługa zostanie wyłączona.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł