Taryfa Twój Profil w Na kartę - profil Wynurzenia

Profil możesz włączyć, jeśli masz Na kartę z włączoną taryfą Twój Profil.

Jak włączyć/ wyłączyć profil?

 • Wprowadź w telefonie poniższy kod i potwierdź go przyciskiem "zadzwoń" 
  włączenie  *136*11*52#
 • wyłączenie *136*00*52#

Opłaty

Włączenie profilu kosztuje 1,50 zł z VAT, wyłączenie jest bezpłatne.

Co otrzymujesz w profilu?

Darmowe Minuty do Plusa - każde doładowanie konta powoduje automatyczne przyznawanie pakietu minut. Liczba minut w pakiecie zależy od wartości zasilenia konta i wynosi:

 • 30 minut – dla zasilenia kwotą z przedziału 10 do 29 zł z VAT
 • 120 minut – dla zasilenia kwotą z przedziału 30 do 49 zł z VAT
 • 240 minut – dla zasilenia kwotą z przedziału 50 do 99 zł z VAT
 • 600 minut – dla zasilenia kwotą z przedziału 100 zł z VAT i więcej.

Jaki jest cennik połączeń? 

Cennik taryfy Twój Profil dostępny na stronie https://www.plus.pl/regulaminy-i-cenniki

Dodatkowe informacje

 1. Minuty wchodzące w skład przyznanych pakietów mogą zostać wykorzystane przez całą dobę na połączenia w ramach sieci Plus.
 2. Pakiet zostanie przyznany automatycznie, bez konieczności dodatkowej aktywacji pakietu, najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zasilenia konta.
 3. Otrzymasz zwrotnego SMS-a potwierdzającego przyznanie pakietu.
 4. W przypadku dokonywania kolejnych zasileń konta, pakiety kumulują się.
 5. W przypadku kumulacji pakietów, okresy ważności nie sumują się.
 6. Dla zebranych pakietów w pierwszej kolejności rozliczane są minuty z pakietów z najkrótszym okresem ważności.
 7. Cyklicznie, co 744 (31 dni) godziny od momentu aktywacji profilu, Polkomtel sp. z o.o. będzie sprawdzał czy Twoje konto jest aktywne. W przypadku, gdy Twoje konto nie będzie aktywne, profil oraz przyznane pakiety zostaną automatycznie dezaktywowane. Aby ponownie skorzystać z promocji, należy dokonać ponownej aktywacji profilu na zasadach określonych w regulaminie profilu.
 8. W każdej chwili możesz sprawdzić włączony profil, wpisując w telefonie bezpłatny kod *136# i naciskając "zadzwoń".
 9. Jednocześnie można mieć ustawiony tylko jeden profil, ale w każdej chwili można go zmienić na inny. Wystarczy dezaktywować bezpłatnie obecny profil i aktywować nowy za opłatą 1,50 zł.
 10. Z wybranego profilu można korzystać bez ograniczeń: nie ma limitu minut ani okresu ważności. Warunek: Musisz posiadać aktywne konto.
 11. Okres ważności pakietu liczony jest od momentu zasilenia konta i wynosi odpowiednio:
 • 48 godzin (2 doby): dla zasilenia kwotą z przedziału 5 - 9 zł z VAT
 • 168 godzin (7 dób): dla zasilenia kwotą z przedziału 10 - 29 zł z VAT
 • 720 godzin (30 dób): dla zasilenia kwotą z przedziału 30 - 49 zł z VAT
 • 2160 godzin (90 dób): dla zasilenia kwotą z przedziału 50 - 99 zł z VAT
 • 4320 godzin (180 dób): dla zasilenia kwotą z przedziału 100 zł z VAT i więcej.

Okres ważności dla usług  przychodzących to 730 dni - liczony od upływu okresu ważności dla usług wychodzących, po wcześniejszym dokonaniu zasilenia.
Po dokonaniu zasilenia, okres karencji upływa w 730 dniu od chwili zakończenia okresu ważności dla usług wychodzących.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł