Plus na Kartę
< Usługi i pakiety
Plus Abonament
Plus Firma
Plus Internet
Plus Mix
Inne
Teleprzelew w ofercie Na Kartę

Usługa pozwala na przekazywanie środków zgromadzonych na kontach numerów na kartę pomiędzy Użytkownikami.

W ramach jednego Teleprzelewu można przekazać lub otrzymać maksymalnie 20 zł,
W ciągu 30 dni jeden Użytkownik może otrzymać/dokonać maksymalnie trzech przelewów, a łączna kwota otrzymana/przekazana w tej formie nie może przekroczyć 20 zł. Minimalna kwota przelewu to 1 zł

 

Kto może skorzystać z usługi?

Użytkownicy oferty Plus na Kartę, Plus Internet na Kartę oraz Plush na Kartę.
 

Jakie warunki muszę spełnić aby skorzystać z usługi?

 1. Posiadać aktywne konto na połączenia wychodzące.
 2. Przebywać w zasięgu sieci Plus lub w roamingu.
 3. Stan konta musi wynosić min. 4 zł przed wykonaniem przelewu.
 4. Po dokonaniu Teleprzelewu na koncie musi pozostać min 3 zł.
  Przykład: przy stanie konta wynoszącym 10 zł można wykonać Teleprzelew o maksymalnej wartości 7 zł. (Jeśli warunek nie będzie spełniony otrzymasz komunikat SMS-em).

 

Czy usługa jest płatna?

 1. SMS zlecający/potwierdzający realizację Teleprzelewu kosztuje 5 gr z VAT. Koszt ponosi Odbiorca (na terenie kraju).
 2. W przypadku gdy znajdujesz się w roamingu doliczona zostanie opłata za SMS wysłany w roamingu zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy.
   

Jak skorzystać z usługi?

Aby zlecić przelew środków na konto drugiej osoby wyślij SMS o treści: P X YYYYYYYYY pod numer 5511.

Przykład: P 8 601601601
- P oznacza komendę usługi,
- X oznacza wysokość kwoty Teleprzelewu (w pełnych złotych, maksymalnie 20 zł),
- YYYYYYYYY oznacza numer telefonu, który ma otrzymać przelew.

Nadawca otrzymuje SMS-a z prośbą o potwierdzenie zlecenia w ciągu 15 minut od jego otrzymania. Potwierdza go poprzez odesłanie SMS-a o treści:
TAK pod numer 5511

 

Dodatkowe informacje

 1. Usługa nie obejmuje Abonentów posiadających taryfy 36.6 oraz Sami Swoi.
 2. Kwota Teleprzelewu nie przedłuża okresu ważności konta.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji Teleprzelewu Przekazujący jest informowany o tym przez SMS-a.
   
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł