Plus Mix
< Usługi i pakiety
Plus Abonament
Plus Firma
Plus Internet
Plus na Kartę
Inne
Zarządzanie kontem w Plus Mix oraz Plus na Kartę

Przy użyciu jednego kodu *110# w prosty sposób możesz:

  1. Sprawdzić stan i termin ważność konta.
  2. Sprawdzić aktywne usługi.
  3. Zasilić konto.
  4. Włączyć lub wyłączyć dodatkowe pakiety oraz usługi.

Jak to działa?

  1. Wpisz w telefonie krótki kod *110#, wciśnij klawisz "ZADZWOŃ" i poczekaj na wyświetlenie menu głównego.
  2. Aby skorzystać z opcji dostępnych w menu, wybierz opcję ODPOWIEDZ lub KONTYNUUJ, wpisz cyfrę odpowiadającą danej pozycji menu i zatwierdź klawiszem "ZADZWOŃ". Powrót do poprzedniego menu następuje po wybraniu * , zakończenie po wybraniu 0.

Opłaty?

Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

Sprawdzenia stanu konta lub wykorzystania pakietów należy dokonywać po zakończeniu połączenia lub sesji internetowej. W innym przypadku prezentowane dane mogą różnić się od stanu rzeczywistego.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł