Jak uzyskam fakturę za zasilenie konta Na Kartę lub MIX?

  1. Dostawcą doładowań na stronach www.doladuj.plus.pl, www.doladuj.plushbezlimitu.pl oraz banków jest firma AutoPay.
  2. Faktura VAT zostaje wystawiona maksymalnie w ciągu 7 dni po zarejestrowaniu danych firmy, numeru telefonu, kwoty i daty doładowania na stronie

    https://faktury.autopay.pl/ i wysłana na podany adres e-mail. 

  3. Wszelkie zapytania i reklamacje należy kierować drogą pisemną, osobiście w Spółce lub za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Spółki: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot lub drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie https://faktury.autopay.pl/
Powrót