Jak złożyć reklamację?

W jaki sposób złożyć reklamację?

 • Przez serwis internetowy iPlus dostępny na www.plus.pl - "Zaloguj do iPlus". Po zalogowaniu wejdź w zakładkę "Konto i formalności",  potem w opcje "Zgłoszenie reklamacji" (nie dotyczy numerów Na Kartę).
 • Na stronie Bazy wiedzy www.bok.plus.pl, na dole strony dostępna jest opcja "Skontaktuj się z nami" - gdzie znajdziesz formularz kontaktowy.
 • Wysyłając zgłoszenie na adres e-mail bok@plus.pl
 • W punkcie Plusa.
 • Telefonicznie, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 601102601 (Szczegółowe informacje dot. kosztu połączeń dostępne są na stronie https://www.plus.pl/news/art-8611-koszt-polaczenia-z-dzialem-obslugi-klienta)
 • Wysyłając zgłoszenie pocztą na adres: Polkomtel Sp. z o.o., Departament Reklamacji, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

Co powinna zawierać reklamacja?

 • Imię i nazwisko (lub nazwa firmy).
 • Adres, adres e-mail.
 • Numer telefonu, którego dotyczy reklamacja.
 • W przypadku reklamacji naliczania opłat, podaj reklamowany okres (od - do).
 • W przypadku reklamacji dot. rozliczenia usługi, podaj kwestionowaną kwotę i wymień pozycje na rachunku telefonicznym, które dotyczą tej usługi.
 • Uzasadnienie reklamacji.
 • Podpis właściciela/os upoważnionej, jeśli złożenie nastąpiło drogą pisemną.

Jaki jest termin rozpatrzenia reklamacji

Twoje zgłoszenie reklamacji rozpatrzymy w terminie do 30 dni lub 14 dni (w przypadku usług /treści cyfrowych)
Termin ten nie dotyczy pism, w których zgłaszasz do nas inne sugestie i pytania.

Odpowiedź na reklamację

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, o jej rozstrzygnięciu, zostaniesz poinformowany:
 • Telefonicznego i ewentualnie dodatkowo poprzez SMS bez konieczności wysyłania pisma. 
 • Wiadomością e-mail.
 • W formie pisemnej na adres właściciela numeru podany w sieci Plus.

Dodatkowe informacje

 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, o jej rozstrzygnięciu, zostaniesz poinformowany w formie pisemnej lub e-mail.
 • W przypadki reklamacji zakupionego sprzętu należy skorzystać z gwarancji lub niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Powrót