GigaBank w taryfie Plus Elastyczna na Kartę

Jeśli Twój numer znajduje się w okresie ważności dla usług wychodzących, w okresie trwania promocji zasilając swoje konto, otrzymasz dodatkowy pakiet danych w ramach promocji GigaBank, do wykorzystania (do zasileń o wartości od 25 zł - dodatkowo Pakiet Social).

Wysokość i ważność bonusu

5 - 9,99 zł – bonus 2 GB, ważny przez 5 dni,

10 - 19,99 zł – bonus 4 GB, ważny przez 10 dni,

20 - 24,99 zł – bonus 4 GB, ważny przez 20 dni,

25 - 29,99 zł – bonus 10 GB + Pakiet Social*, ważny przez 30 dni    

30 - 49,99 zł – bonus 15 GB + Pakiet Social*, ważny przez 30 dni    

50 - 99,99 zł – bonus 25 GB + Pakiet Social*, ważny przez 90 dni    

100 - 199,99 zł – bonus 50 GB + Pakiet Social*, ważny przez 180 dni

200 zł i więcej  – bonus 100 GB + Pakiet Social*, ważny przez 180 dni


Jeżeli numer został włączony do sieci lub nastąpiła zmiana taryfy na Plus Elastyczna na Kartę od dnia 25 stycznia 2019 r.
promocja zostanie aktywowana z chwilą włączenia się do sieci lub z chwilą zmiany taryfy automatycznie,

Jeżeli numer został włączony do sieci przed 25 stycznia 2019 r.  masz możliwość aktywacji promocji samodzielnie za pomocą kodu *136*11*8965# zatwierdzonego przyciskiem „zadzwoń” oraz poprzez serwis www.iplus.pl

Jak włączyć promocję GigaBank?

 • Krótkim kodem: *136*11*8965# następnie przycisk "Zadzwoń".
 • Status usługi sprawdzisz kodem *121# następnie "Zadzwoń".

Jak wyłączyć?

 • Krótkim kodem: *136*00*8965# następnie przycisk "Zadzwoń".
 • Status usługi sprawdzisz kodem *121# następnie "Zadzwoń".

Dodatkowe informacje

 • Limit danych dostępny w ramach przyznanego bonusu może być wykorzystany tylko, gdy wartość konta jest dodatnia (min. 1 grosz) i numer znajduje się w okresie ważności dla usług wychodzących (dostępna możliwość wykonywania połączeń).
 • W przypadku włączenia Bonusu podczas trwania sesji (połączenia z Internetem), należy dokonać rozłączenia transmisji, a następnie po otrzymaniu Bonusu ponownie nawiązać połączenie.
 • Jeśli korzystasz równolegle z innych promocji dostępnych w ofercie obowiązuje kolejność wykorzystania jednostek z pakietów:
  Pakiet Bonusowy na Start i „GigaBank w Taryfie Plus Elastyczna na Kartę”, następnie „Bez limitu i 15 GB”, a potem „Pakiety internetowe w Plusie”, chyba że regulaminy innych promocji stanowią inaczej.
 • Włączenie następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin i jest potwierdzane SMS-em.
 • Możesz w każdej chwili przywrócić prędkość transmisji danych zasilając konto wybraną kwotą i otrzymać następny Bonus.
 • Okresy ważności Bonusów nie sumują się i są każdorazowo wskazane w SMS potwierdzającym aktywacje Bonusu.
 • Po upływie Okresu Ważności, niewykorzystany limit danych w ramach Bonusu przepada i nie jest zwracany.
 • Dokonanie kolejnego zasilenia przed wykorzystaniem jednostek GB dostępnych w ramach bonusu w trakcie okresu ważności powoduje zsumowanie jednostek GB dostępnych w ramach dotychczasowego bonusu oraz bonusu wynikającego z nowego zasilenia (+ustawienie okresu ważności bonusu na okres odpowiadający najdłuższemu okresowi ważności wynikającemu z aktywnych bonusów.
 • Z bonusu GigaBank nie można korzystać w Roamingu.
 • Warunkiem aktywacji promocji GigaBank jest dezaktywacja „Bonusy po doładowaniu w Taryfie Plus Elastyczna na Kartę” (jeśli masz włączoną) za pomocą kodu *136*00*03# zatwierdzonego przyciskiem „zadzwoń”.

 

* Pakiet Social umożliwia transmisję danych do serwisów Facebook, Messenger, Viber, która nie pomniejsza limitu danych z aktywnego pakietu z wyłączeniem transmisji danych przez serwery proxy, aplikacji korzystających z mechanizmów kompresji danych (np.: przeglądarka Opera Mini), transmisji danych pochodzącej od reklamodawców zewnętrznych zamieszczających swoje filmy reklamowe pochodzące z innych serwerów w ww. serwisach.

Pakiet Social nie obejmuje: Camera App (wszelkie usługi wykorzystujące kamerę, jak videocall), Pages Manager App (menedżer do zarządzania stronami FB), Facebook Blackberry App (ze względu na proxy), Proxy browsers (używając FB w przeglądarce), VoIP (dotyczy wszelkiego typu rozmów głosowych).

 

 

Powrót