Jak zarejestrować numer na kartę?

W związku z wejściem w życie 25 lipca 2016 r. ustawy o działaniach antyterrorystycznych, aby korzystać z usług telekomunikacyjnych na kartę wymagane jest podanie swoich danych operatorowi.

Gdzie zarejestrować numer?

Rejestracji numeru dokonasz:

 1. Osobiście w każdym salonie Plusa i Cyfrowego Polsatu lub w jednym z punktów partnerskich - na mapie na stronie www.plus.pl/znajdz-salon znajdziesz najbliższą placówkę umożliwiającą rejestrację,
 2. SMS-em
 3. Po zalogowaniu na koncie systemu transakcyjnego banku Millennium.
 4. Przy zakupie startera na stronie internetowej: starter.plus.pl z ofertą Plus na Kartę.

Jakich danych potrzebujemy do rejestracji numeru?

 1. Numeru telefonu.
 2. Numeru seryjnego karty SIM.
 3. Numer karty SIM możesz uzyskać przez:
 • odczytanie z nowo zakupionego startera,
 • odczytanie z karty SIM,
 • odczytanie z pozycji urządzenia.
 • Dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, a dla obcokrajowców spoza UE Karta Pobytu).
  Jeśli chcesz zarejestrować numer na firmę, wymagane jest podanie nazwy firmy, numeru identyfikacyjnego REGON lub NIP lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim.

Numer zostanie zarejestrowany na Twoje dane jeszcze podczas wizyty w punkcie.

Rejestracja uzupełniająca

Oznacza podanie w rejestracji dodatkowo swojego adresu, co umożliwi Ci uzyskiwanie bilingów.
Dodanie do swoich danych adresu możliwe jest w salonach Plusa i Cyfrowego Polsatu.

Dodatkowe informacje

Swój numer telefonu mogą zarejestrować również osoby niepełnoletnie, które skończyły, co najmniej 13 lat i posiadają dokument tożsamości. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań wiekowych lub nie posiadania wymaganego dokumentu rejestracji może dokonać rodzic lub inna osoba pełnoletnia.

Powrót