Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy jest to przedział czasowy, za który jest wystawiony rachunek za usługi telekomunikacyjne. Od pierwszego dnia cyklu zaczynają Ci się naliczać/obowiązywać wszystkie usługi i pakiety jakie posiadasz na numerz.

Po podpisaniu umowy zostanie Ci przydzielony jeden z poniższych okresów. Pierwsza faktura będzie zawierać proporcjonalnie naliczony abonament do końca cyklu + jeden abonament z góry.
Przykład: zakupiłeś aktywację 05 maja, twój cykl rozliczeniowy to od 9-8 dnia każdego miesiąca, abonament zostanie naliczony proporcjonalnie od 5.05 - 8.05 dnia + jeden pełen z góry za kolejny miesiąc czyli od 9.05 - 8.06.

Jakie są okresy rozliczeniowe w sieci Plus?

  1. W sieci Plus jest 6 różnych okresów rozliczeniowych:
  2. od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca,
  3. od 5 dnia miesiąca do 4 dnia kolejnego miesiąca,
  4. od 9 dnia miesiąca do 8
  5. od 17 dnia miesiąca do 16
  6. od 21 dnia miesiąca do 20
  7. od 25 dnia miesiąca do 24.

Jak sprawdzić, w którym okresie rozliczeniowym jestem?

Cykl rozliczeniowy możesz sprawdzić w aplikacji mobilnej iPlus oraz w serwisie internetowym iPlus - w zakładce "Płatności", następnie "Rachunki" - okres za jaki został wystawiony rachunek. Informacja ta widoczna jest także na fakturze.

Rachunki

Dokładny termin płatności za fakturę masz podawany na pierwszej stronie faktury VAT i jest to 16 dzień okresu rozliczeniowego następującego po okresie za jaki został wystawiony rachunek.

Powrót