Roaming

Roaming to usługa, która umożliwia swobodne korzystanie z telefonu poza granicami Polski. Możesz w pełni korzystać z telefonu za granicą, jeśli jednocześnie będziesz miał włączoną usługę połączenia międzynarodowe.

Ile kosztuje?

  1. Włączenie i wyłączenie roamingu jest bezpłatne.
  2. Informacje o opłatach za połączenia wykonane i odebrane w roamingu znajdziesz cenniku swojej taryfy.

Jak wybrać operatora roamingowego?

  1. Wybór automatyczny polega na ustawieniu w menu aparatu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci, dzięki czemu telefon zaloguje się do sieci operatora roamingowego dysponującego najsilniejszym sygnałem na obszarze, w którym przebywasz.
  2. Wybór ręczny, gdy w menu aparatu zaznaczysz "wybór sieci" (angielski - network selection), pojawi się o "ręczny wybór sieci" (angielski - manual network selection). Po wybraniu tej opcji, aparat wyszukuje sieci dostępne na danym terenie. Zaznacz żądaną sieć wciskając "OK" lub "akceptuj". Pojawi się komunikat "wybrano sieć X" (angielski - X Network Selected). Na wyświetlaczu telefonu pojawi się symbol wybranej sieci. W przypadku, gdy nie masz uruchomionej opcji roamingu lub z wybraną siecią nie mamy podpisanej umowy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "brak dostępu" (ang. no access).

Roaming przy granicy

W rejonach przygranicznych mogą pojawić się sytuacje, w których telefon sieci Plus zaloguje się automatycznie do sieci zagranicznego operatora. Jeżeli wykonasz wtedy połączenie (bądź odbierzesz połączenie przychodzące), zostaniesz obciążony opłatą roamingową.

Jak uniknąć problemów?

  1. Jeśli przebywasz w pobliżu granicy, sprawdź status zalogowania do sieci. Na wyświetlaczu telefonu z reguły prezentowane są informacje o tym, że właśnie korzystasz z roamingu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób jest to oznaczane w Twoim urządzeniu, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. 
  2. By uniknąć zalogowania do zagranicznej sieci należy zmienić tryb wyboru sieci z automatycznego na manualny (umiejscowienie tej opcji zależne jest od menu Twojego telefonu, zazwyczaj jednak możesz ją znaleźć w opcji "Ustawienia"). Po zmianie trybu wyboru sieci na manualny należy spośród widocznych w telefonie dostępnych sieci wybrać sieć Plus. Po wykonaniu tej czynności aparat nie będzie już logować się do innych sieci.
  3. Inną możliwością uniknięcia logowania do sieci zagranicznego operatora jest wyłączenie na swoim numerze usługi roamingu.

Dodatkowe informacje

  1. Jeśli przebywasz w Polsce i odbierasz połączenia lub SMS-y spoza granic kraju, nie ponosisz z tego tytułu żadnych kosztów.
  2. Lista partnerów roamingowych jest na stronie www.plus.pl/uslugi/roaming#AbonamentSieci

Powrót