Usługa - Polecenie zapłaty

Polecenie Zapłaty to forma płatności za rachunki, w ramach, której kwota za fakturę jest pobierana z Twojego konta bankowego w ostatnim dniu terminu płatności i wpływa na Twoje konto abonenckie w ciągu 24 godzin od dokonania transakcji.

Jak włączyć/wyłączyć Polecenie Zapłaty?

  1. Wypełnij formularz Zgody na obciążenie rachunku i wysłać na adres: Polkomtel sp. z o.o, ulica Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, z dopiskiem Polecenie Zapłaty.
  2. Aby odwołać tę formę płatności wypełnij o odeślij na powyższy adres druk Cofnięcie Zgody.
  3. W celu zmiany rachunku prześlij druk Cofnięcia zgody z poprzednim kontem i jednocześnie wypełnij nowy formularz Zgody na obciążenie rachunku z aktualnymi danymi.

Formularze znajdziesz na stronie www.plus.pl/uslugi/polecenie-zaplaty

Ile kosztuje?

Polkomtel nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu tej formy płatności.

Czy rozwiązując umowę muszę wycofać Polecenie Zapłaty?

W momencie rozwiązania umowy zaprzestajemy wystawiania faktur i nie będziemy obciążać Twojego rachunku. Zalecamy jednak przesłanie standardowego druku Cofnięcia zgody na obciążanie rachunku z tego względu, że niektóre banki pomimo braku obciążeń od wierzycieli, nadal naliczają opłatę za Polecenie Zapłaty.

Dodatkowe informacje

  1. Kontrolą nad prawidłowym funkcjonowaniem usługi zajmuje się Dział Płatności. Dział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16:00. Numer telefonu do Działu Płatności to 601102607 (opłata zgodna z taryfą operatora).
  2. Jeśli korzystasz z Polecenia Zapłaty, możesz odwołać zrealizowaną transakcję za pośrednictwem banku w  ciągu 30 dni kalendarzowych - jeśli jesteś osobą fizyczną lub w ciągu 5 dni roboczych - jeśli prowadzisz firmę. W takim przypadku bank ma obowiązek zwrócić pobraną wcześniej kwotę wraz z należnymi odsetkami.
  3. Polecenie Zapłaty dotyczy wyłącznie opłat za rachunek bieżący, tzn. że nie wpłacisz tym sposobem zaliczki na poczet przyszłych rachunków.
  4. Jeśli posiadasz nadpłatę na koncie, zostanie pobrana wysokość bieżącego salda pomniejszona o nadpłatę.
  5. Wypełniając druk będziesz musiał podać Identyfikator płatności. Wpisz osiem cyfr, które są numerem konta Klienta w sieci Plus. Jest to konto, na którym znajdują się Twoje numery i wystawiana jest dla nich wspólna faktura. Numer ten widoczny jest na fakturze lub w serwisie internetowym iPlus dostępnym pod adresem www.iplus.pl lub https://logowanie.plus.pl (zakładka Konto i formalności, potem Informacje ogólne).
Powrót