Wymiana karty SIM - Plus Abonament

Kartę SIM możesz wymienić w Punkcie Plusa, jeśli jesteś właścicielem numeru lub osobą pisemnie upoważnioną (honorowane jest pełnomocnictwo poświadczone notarialne lub pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, pełnomocnictwo zwykłe).

Kartę SIM możesz wymienić:

 • z powodu uszkodzenia
 • z powodu kradzieży
 • z powodu utraty
 • z powodu zablokowania

Wymiana karty:

 • Nie powoduje zmiany Twojego numeru,
 • Nastąpi w dniu zgłoszenia wymiany. Możesz to sprawdzić wkładając kartę do aparatu, wyłączając i włączając telefon. Jeśli SIM będzie aktywna, na wyświetlaczu pojawi się zasięg sieci Plus.
 • Jeśli otrzymałeś nową kartę podpisując umowę w kanałach zdalnych (np. telefonicznie), instrukcję jej aktywacji masz dołączoną do umowy. Wysyłasz z dowolnego numeru w sieci PLUS bezpłatnego SMS na numer 2601 o treści: AKTYWUJ numer_seryjny_karty_SIM NUMER TELEFONU (przykładowa treść SMS: AKTYWUJ  2345678912345  601000000).

Jakie dokumenty przedstawić przy wymianie karty?

 1. Dokument tożsamości ze zdjęciem osoby zlecającej wymianę.
 2. W przypadku Klienta częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionego – orzeczenie/ zaświadczenie wydane przez Sąd o ustanowieniu opiekuna prawnego Klienta.
 3. W przypadku osoby reprezentującej Klienta - pełnomocnictwo notarialne lub notarialnie poświadczone, pełnomocnictwo zwykłe (pełnomocnictwo zwykłe w formie pisemnej, po uprzednim potwierdzeniu przez Biuro Obsługi Klienta zakresu udzielonego pełnomocnictwa z Abonentem.)

Ile kosztuje?

25 zł z VAT (opłatę doliczymy do Twojego najbliższego rachunku za usługi telekomunikacyjne). Bezpłatna wymiana karty SIM przysługuje w przypadku

 • starych kart wyprodukowanych przed 2013 r., które nie obsługują technologii LTE (na rok produkcji wskazuje trzecia i czwarta cyfra numeru seryjnego karty)
 • przedłużenia umowy, gdy wymagana jest wymiana na kartę microSIM, nanoSIM lub USIM (wymiana w przeciągu 90 dni liczonych od dnia przedłużenia umowy).

Dodatkowe informacje

 1. Przy wymianie na micro SIM nie musisz oddawać starej karty, ale będzie ona nieaktywna i nie będzie jej można używać. Nie ma możliwości użytkowania starej i nowej karty jednocześnie.
 2. Po wymianie karty nie będą dostępne dane zapisane na starej karcie.
 3. Możesz skorzystać również z innego wariantu karty - eSIM (profil eSIM). Jest to cyfrowa wersja karty SIM, pobierana przez Internet i zapisywana w postaci specjalnego profilu na urządzeniu obsługującym technologię eSIM. Odbywa się to poprzez zeskanowanie kodu QR jaki od nas otrzymasz. Więcej szczegółów na: https://www.plus.pl/esim

Powrót