Zakup sprzętu na raty

Sprzęt na raty możesz zakupić w ramach oddzielnej umowy wraz lub bez umowy na usługi telekomunikacyjne. Dowodem sprzedaży ratalnej jest faktura, którą otrzymasz wraz z harmonogramem spłaty rat oraz regulaminem sprzedaży urządzeń. Urządzenie stanowi własność Polkomtel, aż do czasu uiszczenia w całości opłaty za urządzenie.

Płatności za raty

Jeśli sprzęt zakupisz wraz z usługą telekomunikacyjna data płatności raty jest zgodna z Twoim cyklem bilingowym i jest płatna na to samo konto, co opłaty za usługi telekomunikacyjne. Oznacza to, że wpłaty dokonujesz razem z opłatami za usługi telekomunikacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące naliczonej raty (nr raty, za jaki sprzęt oraz nr telefonu) będą prezentowane na fakturze, w pozycji "Rozliczenie konta".

Jeśli rozwiążesz umowę, nadal jesteś zobowiązany do spłaty rat (jeśli jeszcze pozostały). Otrzymasz pismo informujące o dalszej spłacie rat za sprzęt wraz z harmonogramem. Będziesz otrzymać co miesiąc dokument „Informacja”  zawierający kwotę naliczonej raty wraz drukiem do zapłaty.

Wcześniejsza spłata rat

Możesz opłacić dowolną liczbę rat przed wymaganym terminem, o czym powinieneś poinformować Polkomtel pisemnie

  • Na adres Polkomtel Sp. z o.o., Sekcja Obsługi Płatności, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa lub
  • Mailowo na adres bok@plus.pl.

Pismo powinno zawierać informacje:

  • Imię i nazwisko,
  • PESEL lub NIP,
  • Nr. telefonu,
  • Liczba rat, które chcesz wcześniej uregulować oraz ich wartość
  • Termin dokonania wpłaty. 

Może równolegle wysłać pismo oraz dokonać przelewu. W przypadku braku pisma, wpłata będzie widniała na koncie, jako nadpłata konta.

Powrót