Zmiana adresu i danych osobowych - jak zgłosić?

Abonent zobowiązany jest poinformować Polkomtel na piśmie lub w formie elektronicznej o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych zawartych w Umowie, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian.

Jeśli chcesz zmienić:

Imię i nazwisko, nazwę firmy:

Adres e-mail, adres główny, korespondencyjny lub dowód osobisty:

  • prześlij zeskanowany wniosek z własnoręcznym podpisem na adres e-mail bok@plus.pl
  • złóż wniosek w dowolnym punkcie Plusa lub
  • prześlij wniosek pocztą na adres: Polkomtel Sp. z o.o., Dział Obsługi Klienta (ZOZnK), ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa lub
  • kontaktuj się z Działem Obsługi Klienta na numer 601102601 (opłata wg. cennika taryfy) lub
  • zaloguj się do serwisu internetowego iPlus na stronie www.iplus.pl lub  https://logowanie.plus.pl w zakładce Konto i formalności zmienisz adres do korespondencji i adres e-mail.
  • Adres do korespondencji i adres e-mail zmienisz także w aplikacji mobilnej > w zakładce twój profil.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko właściciela lub nazwę firmy,
  • numer konta klienta lub numer telefonu komórkowego,
  • nowe dane, czyli te, które chcesz zmienić,
  • konta lub osoby upoważnionej do zmian.

Ile kosztuje zmiana?

Zmiana jest bezpłatna.
 

Powrót