Zmiana adresu i danych osobowych - jak zgłosić?

Abonent zobowiązany jest poinformować Polkomtel na piśmie lub w formie elektronicznej o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych zawartych w Umowie, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian.

Jeśli chcesz zmienić:

Imię i nazwisko, nazwę firmy:

Adres e-mail, adres główny, korespondencyjny lub dowód osobisty:

  • prześlij wniosek z z nowymi danymi na adres e-mail bok@plus.pl lub
  • złóż wniosek w dowolnym punkcie Plusa lub
  • skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta na numer 601102601 (opłata wg. cennika taryfy, więcej informacji na stronie https://www.plus.pl/kontakt/koszt-polaczenia). Połączenie możesz wykonać przez aplikację iPlus, zakładka "Pomoc" lub
  • jeśli masz numer na abonament zmiany adresu e-mail i korespondencyjnego możesz dokonać w serwisie internetowym iPlus lub aplikacji mobilnej iPlus (zakładka "Profil" następnie "Dane osobowe" lub
  • prześlij wniosek pocztą na adres: Polkomtel Sp. z o.o., Dział Obsługi Klienta (ZOZnK), ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.
   Wniosek powinien zawierać:
   - imię i nazwisko właściciela lub nazwę firmy,
   -
   numer konta klienta lub numer telefonu komórkowego,
   -
   nowe dane, czyli te, które chcesz zmienić,
   -
   podpis właściciela konta lub osoby upoważnionej do zmian

  Ile kosztuje zmiana?

  Zmiana jest bezpłatna.
   

  Powrót