O ile każde zasilenie konta dla numeru Mix przedłuża jego ważność?

Jest to uzależnione od tego czy zrealizowałeś już wszystkie obowiązkowe zasilenia wynikające z umowy czy też nie.

Przed zrealizowaniem wszystkich obowiązkowych zasileń wynikających z umowy

  1. Każde zasilenie Kwotą minimalną lub wyższą przedłuża ważność konta o 30 dni.
  2. Nie zasilaj konta Kwotą minimalną rzadziej niż raz na 30 dni. Rzadsze zasilenia powodują, że okres ważności dla usług wychodzących wygaśnie - co oznacza, że nie będziesz mógł wykonywać rozmów wychodzących (z wyjątkiem numeru zasilającego 5555 oraz numeru alarmowego 112).
  3. Pamiętaj, że zasilenie konta Kwotą stanowiącą wielokrotność Kwoty minimalnej nie jest traktowane, jako kilka odrębnych zasileń tylko, jako jedno doładowanie kontraktowe, natomiast pozostała kwota nie stanowi doładowania pozakontraktowego.
  4. Suma poszczególnych zasileń (np.3x10 zł) nie stanowi Kwoty minimalnej (np.30 zł) i nie pomniejsza Obowiązkowej liczby Zasileń.
  5. Czas oznaczony Umowy oraz Obowiązkową liczbę zasileń do wykonania możesz sprawdzić wysyłając SMS o treści PZ na numer 2585, opłata za SMS - 0,29 zł.

WAŻNE

Po upływie 30 dni od zakończenia okresu ważności dla usług wychodzących Polkomtel może zaprzestać świadczenia usług i rozwiązać umowę łącznie z wysłaniem noty karnej.

Po zrealizowaniu wszystkich obowiązkowych zasileń wynikających z umowy

  1. Zasilając swoje konto kwotą minimum 5 zł w ciągu 30 dni liczonych od dnia upływu okresu ważności dla usług wychodzących, wynikającego z zasileń wykonanych w ramach Umowy, Twój numer zostanie automatycznie przeniesiony na Pokontraktowy System Zasileń.
  2. Okres ważności dla usług wychodzących i przychodzących jest wydłużany w zależności od nominału zasileń. 

Informacje o Pokontraktowym Systemie zasileń dla taryf

Mix III, Mix 4, Mix 4 duo, Mix V, Mix 20, Mix 6, Mix 7, Plush Mix, Ja+ Mix oraz Mix X są dostępne w cenniku każdej taryfy dostępnym na stronie www.plus.pl/regulaminy-i-cenniki

Kwota
zasilenia

5 zł -9 zł

10 zł -19 zł

20 zł -29 zł

30 zł -49 zł

50 zł -99 zł

100 zł -149 zł

150 zł

Telekarta
Plus

5 zł

10 zł

20 zł

30 zł

40 zł

50 zł

60 zł

80 zł

100 zł

150 zł

Okres
ważności
dla usług wychodzących

2 dni

7 dni

14 dni

30 dni

90 dni

180 dni

180 dni

Okres
ważności
dla usług przychodzących


365 dni dla taryf Mix 20, Mix 6, Mix 7,
Plush Mix, Ja+ Mix, Mix X

30 dni dla taryf Mix III, Mix 4,
Mix 4 duo, Mix V

Termin ważności swojego konta możesz sprawdzić

  1. Krótkim Kodem - wprowadź do telefonu kod *100#  i naciśnij "zadzwoń".
  2. W eBOK USSD  - wprowadź do telefonu kod *110# naciśnij "zadzwoń" i wybierz opcję 1 (informacje o koncie) i 1 (ważność konta).
  3. Poprzez serwis iPlus na stronie www.iplus.pl.
Powrót