Roaming wabonamencie
  • < Roaming
  • Roaming w MIX i Plusie na Kartę
A
rtykuły
Jak włączyć/wyłączyć usługę Roamingu i Połączeń Międzynarodowych?
Jeśli korzystasz z oferty abonamentowej możesz samodzielnie zarządzać usługami. Jak włączyć usługę? Skorzystaj z serwisu internetowego iPlus dostępnego na stronie www.iplus.pl (zakładka Usługi) lub W...
Limiter Data w roamingu
Limiter Data to Usługa, w ramach której ustawiony jest próg połączeń internetowych do kwoty 250 złotych z VAT. Po jego wykorzystaniu następuje blokada na połączenia internetowe w roamingu, dzięki czem...
Pakiety internetowe w roamingu
Jeżeli przebywasz poza granicami Polski, posiadasz ofertę na abonament: Plus Firma, Plus Abonament oraz nie posiadasz aktywnej usługi Bezpieczny Internet możesz skorzystać z jednorazowych pakietów roa...
Połączenia międzynarodowe (Plus Abonament)
Połączenia międzynarodowe to usługa, która pozwala na wykonywanie połączeń z Polski na numery zagraniczne. Opłaty Włączenie lub wyłączenie usługi jest bezpłatne. Opłata za minutę połączenia międzynar...
Roaming
Roaming to usługa, która umożliwia swobodne korzystanie z telefonu poza granicami Polski. Możesz w pełni korzystać z telefonu za granicą, jeśli jednocześnie będziesz miał włączoną usługę połączeń międ...
Więcej artykułów
© 2021 Polkomtel Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. LTE™ to zastrzeżony znak towarowy należący do ETSI.