Roaming w MIX i Plusie na Kartę
< Roaming
Roaming w abonamencie
Zasilenie telefonu na kartę, Mix w roamingu

Jeśli przebywasz za granicą możesz zasilić swoje konto:

  1. Zakupioną wcześniej Telekartę zasilającą. Aby zrealizować zasilenie wpisz w telefonie kod *123* TELEKOD# i naciśnij „zadzwoń”, gdzie "TELEKOD" oznacza 16-cyfrowy kod z Telekarty zasilającej.
  2. Przez stronę www.doladuj.plus.pl
  3. Bezpośrednio ze swojego konta bankowego wybierając usługę doładowanie konta.
  4. Możesz również poprosić osobę przebywającą w Polsce o zasilenie telefonu:

- Z telefonu w sieci Plus . W celu realizacji zasilenia należy wpisać w telefonie kod: *123*TELEKOD* NR_TELEFONU# i potwierdzić go przyciskiem „zadzwoń”(w tym przypadku "NR_TELEFONU" oznacza numer telefonu będącego za granicą, "TELEKOD" oznacza 16-cyfrowy kod z Telekarty zasilającej).

- Z telefonu innej sieci przez połączenie z numerem 224265555, należy podać numer telefonu, który ma być zasilony oraz TELEKOD z Telekarty zasilającej.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł