Umowa
< Mój Plus
Przeniesienie numeru
Zgody
Nie pracuje. Czy mogę podpisać umowę o świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci Plus?

Tak. Podczas podpisywania umowy przedstaw następujące dokumenty:

 • dowód osobisty oraz
 • kartę kredytową lub
 • rachunek za media.

W dniu podpisywania umowy termin ważności karty kredytowej nie może być krótszy niż 3 miesiące (akceptowalne są wyłącznie karty kredytowe z wypukłymi numerami, wydawane w systemach: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINNERS CLUB, JCB). 

Możesz przedstawić rachunki za jedno ze wskazanych medium:

 • telefon komórkowy,
 • czynsz,
 • gaz,
 • wodę,
 • telefon stacjonarny,
 • telewizję (kablową lub satelitarną),
 • internet (stacjonarny lub mobilny),
 • energię elektryczną.

Rachunek/faktura powinny być wystawione przez Dostawcę usług/medium i zawierać dane osobowe (imię oraz nazwisko) i adresowe klienta, informację za jaki okres została naliczona opłata, o bieżącym saldzie, kwocie do zapłaty oraz na temat terminu płatności. Jeśli brak jest pieczątki potwierdzającej dokonanie opłaty, należy dołączyć potwierdzenie opłacenia danego rachunku/faktury. W przypadku, gdy rachunek jest opłacany elektronicznie konieczne jest dołączenie potwierdzenia zapłaty wydrukowanego z internetowego konta bankowego.

Jeżeli jesteś już Abonentami sieci Plus powyżej 4 m-cy i regularnie opłacasz rachunki, możesz aktywować kolejny numer przedstawiając tylko dowód osobisty.
Zapoznaj się z aktualnymi promocjami oraz Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępnymi na stronie www.Plus.pl   

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł