Plus na Kartę
< Usługi i pakiety
Plus Abonament
Plus Firma
Plus Internet
Plus Mix
Inne
Czy mogę otrzymać wykaz wykonanych połączeń? (Plus na Kartę)

Tak, jeśli zarejestrowałeś swój numer w rejestracji uzupełniającej.

Podstawowy wykaz usług (jednorazowy lub cykliczny) - zawiera informacje o łącznej liczbie jednostek i kwocie brutto za wykonane usługi: połączenia głosowe, GPRS, MMS, SMS (z podziałem na wykonane w kraju oraz w roamingu), a także wartości pozostałych usług.

Szczegółowy wykaz usług (jednorazowy lub cykliczny) - zawiera informację o zrealizowanych płatnych połączeniach: numeru wywoływanego, daty i godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości opłaty za połączenie z wyszczególnieniem ceny brutto i netto. Wydruk zawiera szczegóły połączeń głosowych, GPRS, MMS, SMS, pozostałych usług (z podziałem na wykonane w kraju oraz w roamingu).

Ile kosztuje

  • Podstawowy wykaz usług - koszt jednego bilingu 6,15 zł z VAT.
  • Szczegółowy wykaz usług - koszt jednego bilingu 10,08 zł z VAT.
  • Opłata za billing jest pobierana ze środków zgromadzonych na koncie z góry na końcu miesiąca, w którym włączono promocję.

Gdzie zamówić?

  • Powyższe bilingi zamówisz w każdym Punkcie Plusa. Salon wyszukasz na stronie http://www.plus.pl/znajdz-salon lub
  • Kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 601102601 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Kiedy otrzymasz wykaz usług?

  • Biling jednorazowy (bieżący): otrzymasz listownie na adres korespondencyjny do 10 dnia kolejnego miesiąca po złożeniu zamówienia. Obejmuje on okres, w którym zamawiasz wykaz. 
  • Biling wsteczny: wystawimy dla Ciebie w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia do nas żądania jego wystawienia. Wykaz zostanie wysłany na adres korespondencyjny. Biling wsteczny możesz otrzymać nawet za okres do 12-tu miesięcy wstecz, o ile Twoje dane zostały zweryfikowane przez operatora. Obejmuje on miesiące, które zakończyły się względem terminu złożenia przez Ciebie zamówienia.
  • Biling cykliczny: otrzymasz listownie na adres korespondencyjny do 10 dnia kolejnego miesiąca. Wygenerowanie bilingu cyklicznego zostanie poprzedzone pobraniem z Twojego konta opłaty za wykaz.
     
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł