Nadpłata na koncie Klienta

Nadpłata na koncie może być wynikiem wpłaty wyższych kwot ponad wystawione faktury, przeksięgowania z innych kont, zwrotów w wyniku np. pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

Zgodnie z Twoją dyspozycją zwrot nadpłaty możemy:

  • Przekazać na poczet przyszłych płatności na Twoim koncie z aktywnym numerem
  • Przeksięgować na inne konto abonenckie w sieci Plus
  • Przekazać przelewem na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy
  • Przekazać przekazem pocztowym na Twój adres
  • Przekazać na cele charytatywne.

Jak złożyć dyspozycję zwrotu?

Wybierz jeden z poniższych sposobów:

  • Wyślij zgłoszenie mailowe na adres bok@plus.pl lu
  • Udaj się do Punktu Sprzedaży (lista punktów dostępna na stronie https://www.plus.pl/kontakt) lub
  • Prześlij na adres: Polkomtel Sp. z o.o., Sekcja Obsługi Płatności, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa lub
  • Skontaktuj się telefonicznie 601102601 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Poprzez Serwis internetowy iPlus  > zakładka: Płatności > Narzędzia i usługi dla płatności > Dyspozycja zwrotu nadpłaty na konto bankowe, wciśnij Zmień > uzupełnij niezbędne dane w formularzu i wciśnij "Zatwierdź"
Powrót