Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Nadpłata na koncie

Nadpłata na koncie może być wynikiem wpłaty wyższych kwot ponad wystawione faktury, przeksięgowania z innych kont, zwrotów w wyniku np. pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

Zgodnie z Twoją dyspozycją zwrot nadpłaty możemy:

 • Przekazać na poczet przyszłych płatności na Twoim koncie z aktywnym numerem.
 • Przeksięgować na inne konto abonenckie w sieci Plus.
 • Przekazać przelewem na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
 • Przekazać przekazem pocztowym na Twój adres.
 • Przekazać na cele charytatywne.

Jak złożyć dyspozycję zwrotu?

Wybierz jeden z poniższych sposobów:

 • Wyślij zgłoszenie mailowe na adres bok@plus.pl lub
 • Udaj się do Punktu Sprzedaży (lista punktów dostępna na stronie https://www.plus.pl/kontakt) lub
 • Prześlij na adres: Polkomtel Sp. z o.o., Sekcja Obsługi Płatności, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa lub
 • Skontaktuj się telefonicznie 601102601 (opłata zgodna z taryfą operatora).
 • Poprzez Serwis internetowy iPlus (logowanie www.plus.pl - "Zaloguj do iPlus"), zakładka "Płatności:, następnie "Narzędzia i usługi dla płatności" i "Dyspozycja zwrotu nadpłaty na konto bankowe". Po wprowadzeniu danych do zwrotu, zatwierdź transakcje.
 • Zwrot nadpłaty realizowany jest w terminie do 7 dni roboczych.

Jak sprawdzić czy masz nadpłatę na koncie?

 • Serwis iPlus (logowanie www.plus.pl ,  "Zaloguj do iPlus")
 • W mobilnej aplikacji iPlus. Informacje o aplikacji.
 • e-mail z fakturą- jeśli masz aktywną Zieloną fakturę lub na fakturze papierowej. Kwota na minusie oznacza nadpłatę na koncie
 • Dzwoniąc z telefonu sieci Plus na numer 601102601 (Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora).
 • Dzwoniąc z telefonu sieci Plus na numer 601102607 (Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora)

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł