Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Nadpłata na koncie

Nadpłata na koncie może być wynikiem wpłaty wyższych kwot ponad wystawione faktury, przeksięgowania z innych kont, zwrotów w wyniku np. pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

Zgodnie z Twoją dyspozycją zwrot nadpłaty możemy:

  1. Przekazać na poczet przyszłych płatności na Twoim koncie z aktywnym numerem.
  2. Przeksięgować na inne konto abonenckie w sieci Plus.
  3. Przekazać przelewem na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
  4. Przekazać przekazem pocztowym na Twój adres.
  5. Przekazać na cele charytatywne.

Jak złożyć dyspozycję zwrotu?

Wybierz jeden z poniższych sposobów:

  1. Wyślij zgłoszenie mailowe na adres bok@plus.pl lub
  2. Udaj się do Punktu Sprzedaży (lista punktów dostępna na stronie https://www.plus.pl/kontakt) lub
  3. Prześlij na adres: Polkomtel Sp. z o.o., Sekcja Obsługi Płatności, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa lub
  4. Skontaktuj się telefonicznie 601102601 (opłata zgodna z taryfą operatora).
  5. Poprzez Serwis internetowy iPlus na stronie https://iplus.pl/ > zakładka: Płatności > Narzędzia i usługi dla płatności > Dyspozycja zwrotu nadpłaty na konto bankowe, wciśnij Zmień > uzupełnij niezbędne dane w formularzu i wciśnij  > Zatwierdź
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł