Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Polecenie Zapłaty - jakie są korzyści?

Polecenie Zapłaty to forma płatności za rachunki, w ramach, której kwota za fakturę jest pobierana z Twojego konta bankowego w ostatnim dniu terminu płatności i wpływa na Twoje konto abonenckie w ciągu 24 godzin od dokonania transakcji.

Co zyskujesz?

 • Oszczędność na prowizji bankowej - za płatności zrealizowane Poleceniem Zapłaty banki nie pobierają prowizji lub prowizje są niższe niż w przypadku innych form płatności.
 • Wygoda i oszczędność czasu
 • Brak ryzyka opóźnień w płatnościach. Polkomtel inicjuje transakcję dokładnie w dniu płatności. W konsekwencji nie istnieje ryzyko opóźnień.
 • W pełni elektroniczna forma przepływu informacji i rozliczeń redukuje możliwość powstania prostych błędów popełnianych przy dyspozycjach wypisywanych ręcznie.

Jak włączyć/wyłączyć Polecenie Zapłaty?

 • Należy wypełnić formularz Zgody na obciążenie rachunku i wysłać na adres: Polkomtel sp. z o.o, ulica Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, z dopiskiem Polecenie Zapłaty.
 • Aby odwołać tę formę płatności wypełnij o odeślij na powyższy adres druk Cofnięcie Zgody.
 • W celu zmiany rachunku należy przesłać druk Cofnięcia zgody z poprzednim kontem i jednocześnie wypełnić nowy formularz Zgody na obciążenie rachunku z aktualnymi danymi.
 • Wszystkie niezbędne informacje i druki znajdziesz na stronie www.plus.pl  w zakładce Obsługa Klienta > Faktury i formy płatności, następnie Polecenie Zapłaty.

Ile kosztuje?

Polkomtel nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu tej formy płatności.

Czy rozwiązując umowę muszę wycofać Polecenie Zapłaty?

Tak, należy w tym wypadku cofnąć zgodę na obciążenie rachunku. W momencie rozwiązania umowy zaprzestajemy wystawiania faktur, dlatego też, jeżeli nawet nie odwołasz Polecenia Zapłaty, nie będziemy obciążać Twojego rachunku. Zalecamy jednak przesłanie standardowego druku Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku z tego względu, że niektóre banki pomimo braku obciążeń od wierzycieli, nadal naliczają opłatę za Polecenie Zapłaty.

Dodatkowe informacje

 • Kontrolą nad prawidłowym funkcjonowaniem usługi Polecenie Zapłaty ze strony Polkomtel zajmuje się Dział Płatności. Dział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16:00. Numer telefonu do Działu Płatności to 601102607.
 • Jeśli korzystasz z Polecenia Zapłaty, możesz odwołać zrealizowaną transakcję za pośrednictwem banku w  ciągu 30 dni kalendarzowych - jeśli jesteś osobą fizyczną lub w ciągu 5 dni roboczych - jeśli prowadzisz firmę. W takim przypadku bank ma obowiązek zwrócić pobraną wcześniej kwotę wraz z należnymi odsetkami.
 • Wszystkie transakcje dokonane za pomocą Polecenia Zapłaty są odnotowywane na wyciągu bankowym, który otrzymujesz.
 • Polecenie Zapłaty dotyczy wyłącznie opłat za rachunek bieżący. Znaczy to, że nie możesz tym sposobem wpłacić zaliczki na poczet przyszłych rachunków.
 • Jeśli posiadasz nadpłatę na koncie, zostanie pobrana wysokość bieżącego salda pomniejszona o nadpłatę.
 • Wypełniając druk będziesz musiał podać Identyfikator płatności. Wpisz osiem cyfr, które są numerem konta Klienta w sieci Plus. Jest to konto, na którym znajdują się Twoje numery i wystawiana jest dla nich wspólna faktura. Numer ten widoczny jest na fakturze lub w serwisie internetowym iPlus (logowanie www.plus.pl , następnie "Zaloguj się do iPlus"), zakładka "Konto i formalności", następnie Informacje "Ogólne".
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł