Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Polecenie Zapłaty - jakie są korzyści?

Polecenie Zapłaty to forma płatności za rachunki, w ramach, której kwota za fakturę jest pobierana z Twojego konta bankowego w ostatnim dniu terminu płatności i wpływa na Twoje konto abonenckie w ciągu 24 godzin od dokonania transakcji.

Co zyskujesz?

 1. Oszczędność na prowizji bankowej - za płatności zrealizowane Poleceniem Zapłaty banki nie pobierają prowizji lub prowizje są niższe niż w przypadku innych form płatności.
 2. Wygoda i oszczędność czasu
 3. Brak ryzyka opóźnień w płatnościach. Polkomtel inicjuje transakcję dokładnie w dniu płatności. W konsekwencji nie istnieje ryzyko opóźnień.
 4. W pełni elektroniczna forma przepływu informacji i rozliczeń redukuje możliwość powstania prostych błędów popełnianych przy dyspozycjach wypisywanych ręcznie.

Jak włączyć/wyłączyć Polecenie Zapłaty?

 1. Należy wypełnić formularz Zgody na obciążenie rachunku i wysłać na adres: Polkomtel sp. z o.o, ulica Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, z dopiskiem Polecenie Zapłaty.
 2. Aby odwołać tę formę płatności wypełnij o odeślij na powyższy adres druk Cofnięcie Zgody.
 3. W celu zmiany rachunku należy przesłać druk Cofnięcia zgody z poprzednim kontem i jednocześnie wypełnić nowy formularz Zgody na obciążenie rachunku z aktualnymi danymi.
 4. Wszystkie niezbędne informacje i druki znajdziesz na stronie www.plus.pl  w zakładce Obsługa Klienta > Faktury i formy płatności, następnie Polecenie Zapłaty.

Ile kosztuje?

Polkomtel nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu tej formy płatności.

Czy rozwiązując umowę muszę wycofać Polecenie Zapłaty?

Tak, należy w tym wypadku cofnąć zgodę na obciążenie rachunku. W momencie rozwiązania umowy zaprzestajemy wystawiania faktur, dlatego też, jeżeli nawet nie odwołasz Polecenia Zapłaty, nie będziemy obciążać Twojego rachunku. Zalecamy jednak przesłanie standardowego druku Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku z tego względu, że niektóre banki pomimo braku obciążeń od wierzycieli, nadal naliczają opłatę za Polecenie Zapłaty.

Dodatkowe informacje

 1. Kontrolą nad prawidłowym funkcjonowaniem usługi Polecenie Zapłaty ze strony Polkomtel zajmuje się Dział Płatności. Dział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16:00. Numer telefonu do Działu Płatności to 601102607.
 2. Jeśli korzystasz z Polecenia Zapłaty, możesz odwołać zrealizowaną transakcję za pośrednictwem banku w  ciągu 30 dni kalendarzowych - jeśli jesteś osobą fizyczną lub w ciągu 5 dni roboczych - jeśli prowadzisz firmę. W takim przypadku bank ma obowiązek zwrócić pobraną wcześniej kwotę wraz z należnymi odsetkami.
 3. Wszystkie transakcje dokonane za pomocą Polecenia Zapłaty są odnotowywane na wyciągu bankowym, który otrzymujesz.
 4. Polecenie Zapłaty dotyczy wyłącznie opłat za rachunek bieżący. Znaczy to, że nie możesz tym sposobem wpłacić zaliczki na poczet przyszłych rachunków.
 5. Jeśli posiadasz nadpłatę na koncie, zostanie pobrana wysokość bieżącego salda pomniejszona o nadpłatę.
 6. Wypełniając druk będziesz musiał podać Identyfikator płatności. Wpisz osiem cyfr, które są numerem konta Klienta w sieci Plus. Jest to konto, na którym znajdują się Twoje numery i wystawiana jest dla nich wspólna faktura. Numer ten widoczny jest na fakturze lub w serwisie iPlus dostępnym na www.iplus.pl, zakładka Konto i formalności, następnie Informacje ogólne.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł