Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Nota lub faktura korygująca

Kiedy wystawia się faktury/noty korygujące?

Faktury korygujące oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów z faktury VAT. Rodzaj „korekty” będzie decydował o konieczności wystawienia faktury korygującej przez sprzedawcę lub noty korygującej przez nabywcę.

Co to jest faktura korygująca? Kto i kiedy ją wystawia?

Faktury korygujące dotyczą błędnych naliczeń na fakturze. Wystawiane są w przypadku:

  1. zwrotu towaru, zaliczki i rabaty lub podwyższenie wysokości podatku. W przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.
  2. gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub
  3. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Co to jest nota korygująca? Kto i kiedy ją wystawia?

Dotyczy błędnych danych na fakturze. Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę/fakturę korygującą, w której zauważył:
 

  1. błąd w nazwie lub adresie firmy lub
  2. inne pomyłki dotyczące sprzedawcy, nabywcy lub oznaczenia towaru/usługi

może wystawić notę korygującą. Nota z poprawnymi danymi przesłana pocztą, jest podpisywana i odsyłana do nabywcy. 

Adres do wysyłki noty za usługi telekomunikacyjne

Zespół Obsługi Zmian na Kontach / Nota korygująca
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

lub

pocztą elektroniczną na adres bok@plus.pl w temacie wpisując NOTA KORYGUJĄCA

Dokument zostanie podpisany i odesłany do Ciebie w celu potwierdzenia. Notę Będzie można podpiąć do błędnej faktury.
Nie mamy możliwości wystawienia ponownie tej samej faktury z poprawionymi danymi, ponieważ raz wystawiona faktura VAT nie może być modyfikowana
 

Adres do wysyłki noty za zakupiony sprzęt zależy od miejsca nabycia aparatu i wystawcy faktury VAT.

Podstawa prawna

  1. Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, w wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w par 9 ust. 1 pkt 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.
  2. Nota korygująca jest przesyłana do wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł