Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Nota lub faktura korygująca

Kiedy wystawia się faktury/noty korygujące?

Faktury korygujące oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów z faktury VAT. Rodzaj „korekty” będzie decydował o konieczności wystawienia faktury korygującej przez sprzedawcę lub noty korygującej przez nabywcę.

Co to jest faktura korygująca? Kto i kiedy ją wystawia?

Faktury korygujące dotyczą błędnych naliczeń na fakturze. Wystawiane są w przypadku:

  • zwrotu towaru, zaliczki i rabaty lub podwyższenie wysokości podatku. W przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.
  • gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub
  • w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Co to jest nota korygująca? Kto i kiedy ją wystawia?

Dotyczy błędnych danych na fakturze. Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę/fakturę korygującą, w której zauważył:

  • błąd w nazwie lub adresie firmy lub
  • inne pomyłki dotyczące sprzedawcy, nabywcy lub oznaczenia towaru/usługi

może wystawić notę korygującą. Nota z poprawnymi danymi przesłana pocztą, jest podpisywana i odsyłana do nabywcy. 

Adres do wysyłki noty za usługi telekomunikacyjne

Zespół Obsługi Zmian na Kontach / Nota korygująca
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

lub

pocztą elektroniczną na adres bok@plus.pl w temacie wpisując NOTA KORYGUJĄCA

Dokument zostanie podpisany i odesłany do Ciebie w celu potwierdzenia. Notę Będzie można podpiąć do błędnej faktury.
Nie mamy możliwości wystawienia ponownie tej samej faktury z poprawionymi danymi, ponieważ raz wystawiona faktura VAT nie może być modyfikowana
 

Adres do wysyłki noty za zakupiony sprzęt zależy od miejsca nabycia aparatu i wystawcy faktury VAT.

Podstawa prawna

  • Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, w wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w par 9 ust. 1 pkt 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.
  • Nota korygująca jest przesyłana do wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł