Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Dlaczego faktura nie jest podpisana?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Polkomtel sp. z o. o., operator sieci Plus nie ma obowiązku wysyłania do swoich Klientów faktur, na których widnieje podpis wystawcy.

(Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29/07/2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami, Ustawa z dnia 11/03/2004 r. o podatku od towarów i usług, art.106)

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł