Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Jak dokonać zmiany adresu e-mail, na który przesyłane są faktury?

Adres e-mail możesz zmienić:

  1. W serwisie internetowym iPlus (logowanie www.plus.pl - "Zaloguj do iPlus")
  2. Wysyłając e-mail na adres bok@plus.pl
  3. Udając się do punktu Plusa List punktów na stronie https://www.plus.pl/znajdz-salon
  4. Pisemnie na adres: Polkomtel Sp. z.o.o. , Dział Obsługi Klienta, Ul. Konstruktorska 4, 02- 673 Warszawa

Jak zmienić adres e-mail w serwisie iPlus?

  1. Zaloguj się do serwisu internetowego iPlus, wybierz zakładkę "Płatności",  "Narzędzia i usługi dla płatności" > następnie wybierz pozycję "e-faktura (faktura elektroniczna)" > Szczegóły.
  2. Następnie po wybraniu "Zarządzaj usługą Zielona faktura na e-mail" zostanie wyświetlone okno w którym będziesz mógł dokonać zmiany e-maila. Pamiętaj o zatwierdzeniu wprowadzonej zmiany.

WAŻNE

Pamiętaj, że na podany przez Ciebie adres e-mail będą wysyłane faktury, a jeśli posiadasz opcję rachunku szczegółowego, także wykaz połączeń.
Przy wprowadzaniu adresu e-mail zwróć uwagę czy został on poprawnie przez Ciebie wpisany ponieważ typ błędu typu: literówka, spacja może wiązać się z ryzykiem dostarczenia Twoich dokumentów na niewłaściwy adres email. 
W przypadku podania błędnego adresu e-mail lub nieotrzymania faktury z innych przyczyn Zielona faktura będzie dostępna w serwisie iPlus 
Zielona faktura nie jest ponownie przesyłana na Twój adres e-mail. Nie można także zamówić duplikatu faktury na e-mail.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł