Płatności
< Płatności i faktury
Zasilenia
Jak dokonać zmiany adresu e-mail, na który przesyłane są faktury?

Adres e-mail możesz zmienić:

 1. W serwisie iPlus dostępną pod adresem www.iplus.pl
 2. Emailem na adres bok@plus.pl
 3. Udając się do punktu Plusa.
 4. Pisemnie na adres:
  Polkomtel Sp. z.o.o.
  Dział Obsługi Klienta
  Ul. Konstruktorska 4, 02- 673 Warszawa

Jak zmienić adres e-mail w serwisie iPlus?

 1. Zaloguj się do serwisu iPlus, dostępnej pod adresem www.iplus.pl, a następnie wybierz  zakładkę Płatności.
 2. W zakładce Narzędzi i usługi dla płatności, wybierz pozycję e-faktura i Zmień.
 3. Na następnej stronie wybierz Zarządzaj usługą Zielona faktura na email.
 4. Wprowadź nowy adres email i zatwierdź przyciskiem Modyfikuj i Potwierdzam. 

WAŻNE

Pamiętaj, że na podany przez Ciebie adres e-mail będą wysyłane faktury, a jeśli posiadasz opcję rachunku szczegółowego, także wykaz połączeń.
Przy wprowadzaniu adresu e-mail zwróć uwagę czy został on poprawnie przez Ciebie wpisany ponieważ typ błędu typu: literówka, spacja może wiązać się z ryzykiem dostarczenia Twoich dokumentów na niewłaściwy adres email. 
W przypadku podania błędnego adresu e-mail lub nieotrzymania faktury z innych przyczyn Zielona faktura będzie dostępna w serwisie iPlus 
Zielona faktura nie jest ponownie przesyłana na Twój adres e-mail. Nie można także zamówić duplikatu faktury na e-mail.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł