Zasilenia
< Płatności i faktury
Płatności
Plus MIX - czy mogę otrzymać wykaz wykonanych połączeń?

Tak, na żądanie możesz otrzymać billing. Rozróżniamy dwa rodzaje billingów:

 1. Podstawowy - zawiera informacje o łącznej ilości jednostek i kwocie brutto za wykonane usługi: połączenia głosowe, transmisja danych, MMS, SMS (z podziałem na wykonane w kraju oraz w roamingu), a także wartość pozostałych usług.
 2. Szczegółowy - zawiera informacje o zrealizowanych płatnych połączeniach z wyszczególnieniem dla każdego połączenia: numeru wywoływanego, daty i godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości opłaty za połączenie z wyszczególnieniem ceny brutto i netto. Wydruk zawiera szczegóły połączeń głosowych, transmisja danych, MMS, SMS, pozostałych usług (z podziałem na wykonane w kraju oraz w roamingu).
   

Każdy z powyższych billingów możesz zamówić:

 1. jednorazowo,
 2. cyklicznie,
 3. za okres wsteczny - do 12 miesięcy.

Jak zamówić i ile kosztuje?

 1. W punktach Plusa (listę punktów znajdziesz na stronie http://www.plus.pl/znajdz-salon) lub przez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem 601102601 (koszt zgodny z cennikiem operatora).
 2. Koszt za billing jest uzależniony od rodzaju zamówionego wykazu:
Usługa Koszt jednego billingu
Billing podstawowy 6,15 zł z VAT
Billing szczegółowy 10,08 zł z VAT

Dodatkowe informacje

 1. Billing będzie dostarczony na adres korespondencyjny do 14 dnia od złożenia zamówienia.
 2. Przy billingu bieżącym i cyklicznym otrzymasz potwierdzenie aktywacji danego typu wykazu, SMS o treści:
  - Pobrana została oplata 6,15 zł za Billing podstawowy.
  - Pobrana została oplata 10,08 zł za Billing szczegółowy.
 3. Wygenerowanie billingu cyklicznego zostanie poprzedzone pobraniem opłaty za wykaz (z góry).
 4. Billing cykliczny wystawimy do 10 dnia miesiąca.

Wyłączenie billingu cyklicznego

 1. W punktach Plusa (listę punktów znajdziesz na stronie http://www.plus.pl/znajdz-salon) lub przez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem 601102601 (koszt zgodny z cennikiem operatora).
 2. W przypadku dezaktywacji na żądanie oraz automatycznie w przypadku braku środków na koncie zostaniesz powiadomiony o wyłączeniu billingu, SMS o treści:
   Usługa billing cykliczny podstawowy została wyłączona.
  -  Usługa billing cykliczny szczegółowy została wyłączona.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł