Zasilenia
< Płatności i faktury
Płatności
Plus MIX - czy mogę otrzymać wykaz wykonanych połączeń?

Tak, na żądanie możesz otrzymać billing. Rozróżniamy dwa rodzaje billingów:

 • Podstawowy - zawiera informacje o łącznej ilości jednostek i kwocie brutto za wykonane usługi: połączenia głosowe, transmisja danych, MMS, SMS (z podziałem na wykonane w kraju oraz w roamingu), a także wartość pozostałych usług.
 • Szczegółowy - zawiera informacje o zrealizowanych płatnych połączeniach z wyszczególnieniem dla każdego połączenia: numeru wywoływanego, daty i godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości opłaty za połączenie z wyszczególnieniem ceny brutto i netto. Wydruk zawiera szczegóły połączeń głosowych, transmisja danych, MMS, SMS, pozostałych usług (z podziałem na wykonane w kraju oraz w roamingu).
   

Każdy z powyższych billingów możesz zamówić:

 • jednorazowo,
 • cyklicznie,
 • za okres wsteczny - do 12 miesięcy.

Jak zamówić i ile kosztuje?

 • W punktach Plusa (listę punktów znajdziesz na stronie http://www.plus.pl/znajdz-salon) lub przez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem 601102601 (koszt zgodny z cennikiem operatora).
 • Koszt za billing jest uzależniony od rodzaju zamówionego wykazu:
Usługa Koszt jednego billingu
Billing podstawowy 6,15 zł z VAT
Billing szczegółowy 10,08 zł z VAT

Dodatkowe informacje

 • Billing będzie dostarczony na adres korespondencyjny do 14 dnia od złożenia zamówienia.
 • Przy billingu bieżącym i cyklicznym otrzymasz potwierdzenie aktywacji danego typu wykazu, SMS o treści:
  - Pobrana została oplata 6,15 zł za Billing podstawowy.
  - Pobrana została oplata 10,08 zł za Billing szczegółowy.
 • Wygenerowanie billingu cyklicznego zostanie poprzedzone pobraniem opłaty za wykaz (z góry).
 • Billing cykliczny wystawimy do 10 dnia miesiąca.

Wyłączenie billingu cyklicznego

 • W punktach Plusa (listę punktów znajdziesz na stronie http://www.plus.pl/znajdz-salon) lub przez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem 601102601 (koszt zgodny z cennikiem operatora).
 • W przypadku dezaktywacji na żądanie oraz automatycznie w przypadku braku środków na koncie zostaniesz powiadomiony o wyłączeniu billingu, SMS o treści:
   Usługa billing cykliczny podstawowy została wyłączona.
  -  Usługa billing cykliczny szczegółowy została wyłączona.
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł