Sklep internetowy
< Zarządzaj swoim numerem
Kontakt
Reklamacje
Serwis iPlus
Zmiany na koncie
Jakie dokumenty muszę przedstawić kupując aktywację w Sklepie Internetowym jako osoba fizyczna?

Jeśli jesteś Klientem indywidualnym:

 • dowód osobisty przy odbiorze,

Możesz zostać również poproszony wcześniej o dosłanie na emaila kopii dowodu osobistego oraz dodatkowego dokumentu uwiarygadniającego.

Dokumentem uwiarygadniającym może być jeden z poniższych dokumentów:

1. Opłacona bieżąca faktura za:

 • telefon komórkowy lub stacjonarny,
 • Internet,
 • telewizję kablową lub satelitarną,
 • energię elektryczną,
 • wodę,
 • gaz.

Faktura powinna być wystawiona na Twoje dane i zawierać informację o okresie za jaki została naliczona opłata, o bieżącym saldzie, kwocie do zapłaty oraz terminie płatności. Jeśli saldo faktury jest równe 0, a termin płatności jeszcze nie minął to nie musisz okazywać potwierdzenia wpłaty poprzedniej ani aktualnej faktury. Zerowe saldo jest informacją o dokonaniu płatności za poprzedni okres. W przypadku braku informacji o zerowym saldzie, prosimy o przygotowanie kopii opłacenia faktury.

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu

 • musi zawierać pełną nazwę firmy, Twoje dane wraz z numerem PESEL a także informacją czy znajdujesz się w okresie wypowiedzenia,
 • zaświadczenie nie może być starsze niż 30 dni od momentu wystawienia.

3. Legitymacja emeryta/rencisty

 • w przypadku emeryta/rencisty, służb mundurowych legitymacja zielona lub granatowa,
 • termin ważności legitymacji emeryta /rencisty w formie plastikowej nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty podpisania Umowy.

4. Legitymacja studencka

 • musi być ważna podczas odbioru przesyłki od kuriera,
 • musi zawierać Twoje dane oraz nazwę uczelni.

5. Umowa zlecenie

 • musi zawierać nazwę firmy/zleceniodawcy,
 • musi być aktualna w momencie odbioru przesyłki od kuriera,
 • musi zawierać Twoje dane wraz z numerem  PESEL.

6. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z CEIDG.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł