Reklamacje
  • < Zarządzaj swoim numerem
  • Kontakt
  • Serwis iPlus
  • Sklep internetowy
  • Zmiany na koncie
A
rtykuły
Jak złożyć reklamację?
W jaki sposób złożyć reklamację? Przez serwis internetowy iPlus dostępny pod adresem www.iplus.pl (nie dotyczy numerów Na Kartę). Po zalogowaniu wejdź w zakładkę "Konto i formalności",  potem w opcje...
© 2021 Polkomtel Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. LTE™ to zastrzeżony znak towarowy należący do ETSI.