Zmiany na koncie
< Zarządzaj swoim numerem
Kontakt
Reklamacje
Serwis iPlus
Sklep internetowy
Czy mogę przepisać numer na inną osobę lub firmę (cesja)?

Tak, masz taką możliwość. Wraz z osobą, na którą chcesz przepisać numer, udaj się do najbliższego punktu sprzedaży, listę punktów znajdziesz na stronie www.plus.pl/znajdz-salon.

Podczas podpisywania umowy cesji konieczna jest obecność przyszłego (cesjonariusz), jak i obecnego (cedent) właściciela numeru.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Osoba lub firma, która przejmie Twój numer musi przedstawić:

  • Osoba fizyczna dowód osobisty
  • Firma:

- dowód osobisty przedstawiciela/właściciela oraz
- zaświadczenie o REGON i NIP oraz
- dokument potwierdzający działalność np. wydruk ze strony CEiDG, KRS, KRN (notariusz), KRIP (radca prawny), Rejestr Adwokatów.

Sprzedawca może wydrukować dokumenty ze strony internetowej.

Ile zapłacę za cesję?

Dodatkowe informacje

  • Cesja zostanie przeprowadzona w ciągu 7 dni.
  • Cesjonariusz przejmuje warunki promocyjne (benefity) po Cedencie - jeśli warunki nie zostaną zmienione przy spisywaniu umowy cesji.
  • Przepisanie numeru osoby fizycznej na jej jednoosobową działalność i odwrotnie, przekształcenie spółek, przejęcie jednej firmy przez drugą, przepisanie telefonu z jednego oddziału firmy na inny oddział tej samej firmy, przepisanie numeru z działalności obojga małżonków na jednego z nich i odwrotnie nie jest cesją płatną. Jest to zmiana na koncie realizowana wg artykułu powiązanego (na dole strony).
  • W ofercie MIX nie możesz przepisać numeru na nowego właściciela.
  • Cesja z przypadku zgonu obecnego właściciela jest przepisaniem bezpłatnym. Wystarczy, że dostarczysz do punktu Plusa odpis Skróconego Aktu Zgonu właściciela telefonu i dokumenty wymagane przy aktywacji (jak powyżej).
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł