Zmiany na koncie
< Zarządzaj swoim numerem
Kontakt
Reklamacje
Serwis iPlus
Sklep internetowy
Czy mogę przepisać numer na inną osobę lub firmę (cesja)?

Tak, masz taką możliwość. Wraz z osobą, na którą chcesz przepisać numer, udaj się do najbliższego punktu sprzedaży, listę punktów znajdziesz na stronie www.plus.pl/znajdz-salon.

Podczas podpisywania umowy cesji konieczna jest obecność przyszłego (cesjonariusz) jak i obecnego (cedent) właściciela numeru.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Osoba lub firma, która przejmie Twój numer musi przedstawić:

  1. Osoba fizyczna dowód osobisty
  2. Firma:

- dowód osobisty przedstawiciela/właściciela oraz
- zaświadczenie o REGON i NIP oraz
- dokument potwierdzający działalność np. wydruk ze strony CEiDG, KRS, KRN (notariusz), KRIP (radca prawny), Rejestr Adwokatów.

Sprzedawca może wydrukować dokumenty ze strony internetowej.

Ile zapłacę za cesję?

Przepisanie numeru kosztuje 30,75 zł z VAT - możesz ustalić z nowym właścicielem numeru, która ze stron poniesie opłatę (zostanie ona doliczona do najbliższego rachunku).

Dodatkowe informacje

  1. Cesja zostanie przeprowadzona w ciągu 7 dni.
  2. Cesjonariusz przejmuje warunki promocyjne (benefity) po Cedencie - jeśli warunki nie zostaną zmienione przy spisywaniu umowy cesji.
  3. Przepisanie numeru osoby fizycznej na jej jednoosobową działalność i odwrotnie, przekształcenie spółek, przejęcie jednej firmy przez drugą, przepisanie telefonu z jednego oddziału firmy na inny oddział tej samej firmy, przepisanie numeru z działalności obojga małżonków na jednego z nich i odwrotnie nie jest cesją płatną. Jest to zmiana na koncie realizowana wg artykułu powiązanego (na dole strony).
  4. W ofercie MIX nie możesz przepisać numeru na nowego właściciela.
  5. Cesja z przypadku zgonu obecnego właściciela jest przepisaniem bezpłatnym. Wystarczy, że dostarczysz do punktu Plusa odpis Skróconego Aktu Zgonu właściciela telefonu i dokumenty wymagane przy aktywacji (jak powyżej).
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł